Gradonačelnik Milić se još uvijek samo deklarativno zalaže za vladavinu prava

Na Godišnjoj konferenciji za medije gradonačelnika Milića: Milić je istakao da je najbolji način da se dodatno unaprijedi ova lokalna sredina uspostavljanje vladavine prava.

“Ubijeđen sam da je vladavina prava jedina u mogućnosti da obezbjedi značajno kvalitetniji napredak distrikta Brčko, a to podrazumijeva, ne samo valjane propise, već i propise koji će se donositi po određenoj proceduri. Ukoliko to obezbjedimo siguran sam da je nebitno ko će se i na kojoj poziciji nalaziti u smislu zakonodavne i izvršne vlasti. Riječ je o dugotrajnom procesu i mislim da svi trebamo težiti ka tome.”  rekao je gradonačelnik.

   Slažemo se sa gradonačelnikom, ali se pitamo zašto on kao neko ko se javno i deklarativno zalaže za poštivanje i vladavinu pravo učestvuje i vladavini političkog voluntarizma najgore vrste kojim se  gazi upravo ono za što se on deklarativno zalaže, vladavina i poštivanje prava. Primjeri se bezbrojni, od procedure i usvajanja budžeta, zapošljavanja u javnom sektoru, dodjele podsticaja, do raspodjele grantova. Svaki put kada se konkretno kršilo pravo naš gradonačelnik je ostajao nijem, štaviše, učestvovao u tome, tako da ovo njegovo javno i deklarativno zalaganje za vladavinu prava djeluje licemjerno. Pokaži konkretnim primjerom, gradonačelniče, kako se zalažeš za vladavinu prava.

 

BF

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email