PODSTICAJ U POLJOPRIVREDI BRČKO DISTRIKTA BIH I DALJE BEZ EKONOMSKIH UČINAKA: Podsticaj za krave bez mlijeka, za mlijeko bez otkupa…

   Nakon, za protekle godine uobičajenog, kašnjenja u donošenju Pravilnika o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji koji će važiti za 2017.godinu, isti je usvojen u protekli petak 21.7. i sada se svode računi o politici koju vlast u Brčko Distriktu vodi prema poljoprivredi. Rezime svega je da se nastavlja istim kursom kao i do sada, što znači vođenje politike u poljoprivredi bez bilo kakve strategije koja bi utvrdila prioritete u ovoj oblasti i jasan pristup podsticajnim mjerama.

I dalje se nastavlja sa dodjelom grantova u poljoprivredi bez vidljivih efekata za ukupni ekonomski razvoj Distrikta. To znači da efekti sredstava za podsticaj i dalje neće biti vidljivi kroz veći broj zaposlenih ili veći iznos uplaćenih poreza, niti kroz veću proizvodnju, niti kroz bilo koju drugu ekonomsku varijabilu koja ukazuje na privredni razvoj. Politika daljeg podupiranja poljoprivrednika kao fizičkih lica sa pristojnim maksimumima od 30 hiljada KM upravo ih podstiče da ne registruju svoja poljoprivredna gazdinstva kao pravna lica i na taj način ne stvaraju sebi obavezu prijavljivanja radnika i plaćanja doprinosa, a o porezima da i ne govorimo. Strogo grantovski pristup poljoprivredi već godinama ne daje rezultate, osim možda u većoj površini zakupljenog poljoprivrednog zemljišta i sve većoj potražnji za njim. Tako bi barem na ovaj način, kroz  osiguravanje poljoprivrednicima većih parcela državnog poljoprivrednog zemljišta, koje se do sada nije koristilo, vlasti u Distriktu trebale barem posredno u dobre svrhe iskoristiti podsticaje koje daju. Podsticaji bi barem s te strane gledišta imali svoje opravdanje ukoliko bi se konstatiralo da se svo poljoprivredno zemljište u Distriktu obrađuje i da je u funkciji poljoprivrede.
Međutim, i pored svog jednoličnog kursa koji i ovaj Pravilnik za 2017. pokazuje ne može se zaobići činjenica da  po prvi puta od kada su uvedeni podsticaji u poljoprivredi proizvodnja mlijeka ne ulazi u sistem podsticaja. Preciznije, u ovoj godini podsticaji će se isplaćivati za rasplodne krave a ne za proizvodnju mlijeka, uz obrazloženje da otkupljivači mlijeka mešetare sa potvrdama za preuzeto mlijeko i da se na takav način vaninstitucionalno uvode u sistem podsticaja. Šta to zapravo znači? Za ozbiljne proizvođače mlijeka ovo sa stanovišta ranijeg odnosa prema njima ne mijenja puno na stvari jer će dobivati iste iznose podsticaja kao i do sada. Za sve druge kojima proizvodnja mlijeka za tržište nije bila prioritet ovo sada otvara mogućnosti da konačno uđu u sistem podsticaja i da i dalje proizvode mlijeko samo za lične potrebe ili ga prodaju „po kućama“. Kada se zna da već dugi niz godina proizvođači mlijeka u Distriktu insistiraju na podsticajima po litri mlijeka a ne po kravi, ovo im dođe kao šamar i očigledan podcjenjivački odnos vlasti prema njima. U okruženju, mnogo razvijeniji poljoprivredni sistemi podstiču poljoprivrednike na ovaj način, po litri proizvedenog mlijeka, a Distrikt se na ovaj način dodatno udaljava od takve strategije što svakako ne može biti dobro za razvoj poljoprivrede. Čini se da je i ovdje politički moment presudio jer je dobro poznato da se otkupljivači mlijeka uglavnom nalaze na južnom dijelu Distrikta.

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email