Vlada usvojila Nacrt zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju radi akreditacija brčanskih univerziteta

Na nastavku redovne sjednice Vlada Brčko distrikta usvojila je Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju.

Šef Odjela za obrazovanje Senad Osmanović kazao je da riječ o usklađivanju sa okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju BiH.

„Gdje pravo na akreditaciju daje Agencija za akreditaciju BiH, tu je bila ta izmjena, i naravno pokušavanje rješavanja problema Ekonomskog fakulteta koji i dan danas iako je na području Distrikta, nije pod ingerencijom Zakona o visokom obrazovanju Distrikta, a trebao bi biti. Upravo to je pokušaj rješavanja da istureno odjeljenje Ekonomskog fakulteta, odnosno Univerziteta Istočno Sarajevo bude pod ingerencijom Odjeljenja za obrazovanje kao što je Statutom i predviđeno i naravno svi zakonski okviri koji podrazumijevaju tu ingerenciju“, pojasnio je Osmanović.

Sa dnevnog reda je povučena tačka Razmatranje i odobravanje prijedloga odluke o izboru lokacije za Četvrtu osnovnu školu.

„Još uvijek se nije usaglasila tačna lokacija iako već načelno imaju određeni prijedlozi, a možda čak i dogovor. Čekamo da se to iskristalizira i da se krene u izgradnju nove zgrade za Četvrtu osnovnu školu. Ideja je da to bude uz dvoranu Partizan, gdje učenici ove škole obavljaju nastavu Tjelesnog i zdravstvenog odgoja. A već postoje inicijalna sredstva za početak izgradnje ovog novog školskog objekta u iznosu od 500.000 maraka“, dodao je Osmanović.

Također, na današnjoj sjednici je donesen i zaključak, da se Odjel obavezuje da se ponovo raspiše Javni poziv za dodjelu novčane nagrade studentu generacije u 2019. godini, kako bi se nagrada dodjelila još jednom studentu koji se formalno- pravno zakasnio da se javi na prvi Javni poziv.

„Svake godine Odjeljenje za obrazovanje raspisuje ovaj Javni poziv, pa je tako raspisan i za 2019. godinu i u budžetu je predviđeno 5.000 maraka za ove svrhe. Na Javni poziv, a u zakonsko predviđenom roku i da ispunjava uslove prijavio se jedan student i komisija odjeljenja je postupila po tome. Kasnije se ispostavilo da sa područja Brčko distrikta postoji još jedan student generacije i evo naći ćemo rješenje da i tog studenta, iako je formalno-pravno zakasnio da se javi na poziv, nagradimo i vrednujemo njegov uspjeh na fakultetu. Tako da ćemo raspisati ponovo Javni poziv u narednom periodu, što je jedina pravna mogućnost “, istakao je Osmanović.

 

Izvor: RBDBiH

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email