Pogledaj Budžet, Supervizore, vidjet ćeš stare i sramne prizore?!

   Priča o novom Zakonu o budžetu i novoj metodologiji izrade budžeta koja je, deklarativno, za cilj imala da se onemogući  kriminal i korupcija pri trošenju javnih sredstava, već u startu se pokazala kao velika obmana i namještena igra, ako se pažljivije pogleda prijedlog  budžet za 2020. godinu koji je usvojen u prvom čitanju.

   Prvo se prašina digla oko „malih poslanika“ u priči oko koruptivnih amandmana,  koje bi trebalo politički žrtvovati, zatim se pristupilo izradi novog Zakona o budžetu kako bi se stvorio privid da se prekida sa starom praksom. No, i površan uvid u prijedlog budžeta za 2020. godinu pokazuje da se nastavilo po starom, samo na malo suptilniji način.

   Cilj je bio ukinuti vrh ledenog brijega, koruptivne amandmane poslanika, koji su bili toliko očigledno koruptivni da su privlačili previše pozornosti na trošenje javnih sredstava u Brčko Distriktu BiH. Tako se željela odagnati pozornost sa  sistemske korupcije u Distriktu koja traje godinama a čiji su glavni protagonisti stranke na vlasti, a sad i najveći dio nominalne opozicije koja šuruje sa vlašću i posredno dobija dio budžetskog kolača.

    U novom budžetu su i poslanički amandmani, kao dio koruptivnih stranačkih izdvajanja javnih sredstava stranačkoj klijenteli i stranačkim satelitima u formi vjerskih zajednica, kulturnih društava, raznih udruženja i lokalnih kulturnih i drugih projekata preselili u glavnu knjigu budžeta. Suština ostala ista, samo se tehnika promijenila.

    Pogledajte samo mali dio tih stavki u novom prijedlogu budžeta koje se nalaze na kodu Skupštine i Odjela za privredu, sport i kulturu.

 

                                                              Na kodu Skupštine Brčko Distritka BiH finansiraju se vjerske zajednice i ostalo

 

 

                                                                        Na kodu Odjela za privredu, sport i kulturu i previše kulture

 

   Je li to novi model budžeta Supervizore, Gradonačelniče i ostali zvaničnici Brčko Distrikta BiH? A ovo je tek dio onoga što se krije u novom budžetu.

 

O.P.L.

 

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email