Svi samo konstatuju da je zapošljavanje po osnovu ugovora o djelu u javnim institucijama Distritka nezakonito, ali se ništa ne mijenja???

Zapošljavanje po osnovu ugovora o djelu u javnim institucijama i preduzećima u Brčkom je nezakonito, navode iz Kancelarije za reviziju.

Upozoravaju da je potrebna što hitnija primjena novog zakona o radu, prema kojem će ova kategorija zaposlenih biti ravnopravna sa onima koji su u stalnom radnom odnosu.

Prvo su zapošljavani po ugovoru o djelu, godinu kasnije, na osnovu takozvanih privremenih i povremenih poslova, i 2018, prema ugovoru o posebnim poslovima. Zametanjem traga na taj način zapošljavano je godišnje preko 200 radnika, navodi glavni revizor.

– Za sve tri godine otprilike na godišnjem nivou za te namjene iz budžeta Brčko distrikta isplaćeno je dva i po do tri miliona maraka, a za tri godine 7,4 miliona maraka – rekao je Nekir Suljagić, glavni revizor.

Tako zaposleni su diskriminisani u odnosu na stalno zaposlene. To je problem na kojeg su upozoravali i neki poslanici iz skupštinske većine, jer je, u suštini, kažu, riječ o klasičnom zapošljavanju “na crno”.

– Ono što nije dobro je da lica koja su angažovana po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, praktično nisu ni zdravstveno osigurani – naveo je Siniša Golić, poslanik u Skupštini Distrikta.

Diskriminacija je i to što su u privatnom sektoru tako zaposleni radnici, odmah dobijali otkaz i kaznu, i vlasnici preduzeća su, ističu, kažnjavani.

– Ono što meni posebno smeta su dupli aršini između javne uprave i privatnog sektora, jer znamo da inspektori kada izađu na teren i nađu takve radnike odmah pišu prijave, nalažu da se uposlenici prijave – dodao je Željko Antić, poslanik u Skupštini i vlasnik preduzeća.

Opozicija je godinama upozoravala da se ovaj lanac bezakonja ukine, jer tvrde da je to jedan od generatora korupcije i nepotizma u javnim institucijama i preduzećima.

– To je postalo način kako zadovoljiti političke interese, kako smjestiti rodbinu, prijatelje, poznanike i svih onih u vlasti, i to je potpuno nedopustivo – rekao je Esad Atić, poslanik u Skupštini Distrikta.

Iz Kancelarije za reviziju pozivaju na što hitniju primjenu novog zakona o radu, kojim je predviđeno izjednačavanje u pravima zaposlenih po svim osnovama. Očekuju da će na taj način u narednom periodu biti manje onih koji se u javnim institucijama zapošljavaju na privremenim i povremenim poslovima.

 

Izvor: Rtrs.tv

 

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email