Slabo izvršenje kapitalnog budžeta u Brčko Distriktu BiH. Ogromna sredstva neiskorištena.

   Izvještaj o izvršenju budžeta za juni mjesec ove godine, koji je prezentovan izvršnoj vlasti, pokazuje da ne može biti zadovoljstva kvalitetom izvršenja u sferi kapitalnih projekata i njihove realizacije.

Direkcija za finansije Brčko distrikta je u junu mjesecu naplatila 18.281.290 maraka što je za skoro dva miliona više nego za isti period prošle godine. U istom mjesecu potrošeno je 13.672.379 maraka što bi značilo da se oko 5 miliona maraka više naplatilo nego potrošilo.
“Osnovne stavke rashoda su bruto plate i naknade uposlenih – 5.556.359 maraka, ugovorene usluge 1.098.031 marku, grantovi  1.740.200 maraka, subvencije javnim preduzećima 2.600.000 maraka, otplata duga 646.895 maraka i kapitalni budžet samo 709.974 marke” rekao je Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije.
Ovi podaci kažu da Distrikt i nije bio vrijedan kada je u pitanju realizacija kapitalnih projekata.
“To nam kaže da se slabo izvršava kapitalni budžet na kome sada imamo preko 70 miliona maraka, za aktivne ovu i prethodne dvije godine. Ovom dinamikom ne može izvršiti kapitalni budžet ko zna kada” kaže Lučić.
“Ne možemo biti zadovoljni jer ono što stanovnici Brčko distrikta očekuju od administracije jeste realizacija kapitalnog budžeta. Imamo u vidu da kod realizacije kapitalnih budžeta postoji mnogi uskih grla i poteškoća. Čuli smo da kod realizacije kapitalnih projekata u odjeljenju za komunalne poslove treba skoro 700 dana da bi se završila cjelokupna procedura, a to je jako dug vremenski period” rekao je Anto Domić, zamjenik gradonačelnika Brčko distrikta BiH.
Zbog toga je dogovoreno da u trećoj dekadi avgusta mjeseca bude održana tematska rasprava o ovim problemima koja bi trebala iznjedriti rješenja u smislu brže i efikasnije realizacije kapitalnih projekata.

Izvor: BDC TV Brčko

Pin It
Print Friendly, PDF & Email