Da li Odjel za obrazovanje čestim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju pokušava legalizirati nelegalne visokoškolske ustanove u Brčko Distriktu BiH

Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje Vlada Brčko Distrikta BiH je tokom prošlog mjeseca odobrila Nacrt zakona o izmjeni i dopuni zakona o visokom obrazovanju, a sada se taj zakon nalazi na dnevnom redu predstojećeg skupštinskog zasjedanja.

Suština izmjena ovog zakona su sporne odredbe o nadležnostima Odjeljenja za obrazovanje u vezi akreditovanja visokoškolskih ustanova osnovanih u Distriktu a koje pripadaju državnoj Agenciji za akreditacije, kao i osporavanje odredaba važećeg Zakona o obrazovanju po kojima je izdana licenca istovremeno i prava akreditacija.

  Naime, Agencija za akreditacije je skrenula pažnju resornom odjeljenju u Brčko Distriktu BiH na ove propuste u Zakonu i zato se sada vrše popravke zakonskog teksta. Da li na adekvatan način i sa kojim krajnjim ciljem, pitanje je?

   Sve su prilike da se ove izmjene Zakona koriste i kako bi se riješilo pitanje Ekonomskog fakulteta Brčko - Istočno Sarajevo, jer ova visokoškolska ustanova nema riješeno pitanje statusa objekta u kojem radi, ali i tihog pokušaja legalizacije nekoliko univerziteta sa spornim akreditacijama.

   Temeljno otvoreno pitanje koje se godinama ignoriše, naravno, ne bez debelog razloga, je da li u pozadini čestih izmjena Zakona o obrazovanju stoji činjenica da pojedine visokoškolske ustanove u Brčko  Distriktu BiH nemaju valjane, ili ih uopšte nemaju, akreditacije i licence, te stoga njihov rad i izdavanje diploma nije pokriveno pozitivnim zakonskim propisima, koji im se, naknadno, izmjenama zakona žele obezbijediti.

 

A.U.

 

Veza:

Direktorica sa diplomom neakreditovanog brčanskog fakulteta

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email