Ministrica Gudeljević iz brčanskog HDZ-a spava iako je nadležna za aktivnosti u vezi zdravstva

Ministarstvo civilnih poslova BiH realizira sve aktivnosti predviđene Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine u području zdravstva, a povodom proglašenja pandemije novog soja koronavirusa (COVID-19).

Saopćeno je to iz ovog Ministarstva iz kojeg poručuju da prema istom principu realiziraju i aktivnosti kroz sve ostale sektore involvirane u prevazilaženje ovog problema.Primarni cilj ovih aktivnosti je usuglasiti stavove oba entiteta i Odjela za zdravstvo Brčko distrikta.

"Koronavirus je prisutan u BiH i danonoćno nastojimo sugerirati jačanje mjera s ciljem maksimalne zaštite građana. U ovom trenutku je najvažnije postići konsenzus u vezi sa jednakim postupanjem na teritoriju cijele BiH jer koronavirus nije političko pitanje nego pitanje zdravlja svih naših građana podjednako te su, stoga, aktivnosti svih instanci podignute na najvišu razinu", saopćeno je.

No, ministrica Ankica Gudeljević (HDZ) ipak do kraja ne poštuje Zakon o ministarstvima I drugim tijelima. Kao prvo je neshvatljivo njena šutnja I nezainteresiranost ovim problemom koje izraženo u tolikoj mjeri da nije bila u stanju ni potpisati saopćenje, nego je poslano ispred Ministarstva civilnih poslova.
Ministarstvo civilnih poslova nadležno je prema Zakonu za: poslove državljanstva, upis i evidenciju građana, zaštitu ličnih podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, lične isprave, putne isprave i postupak evidencije registracije vozila; - deminiranje.

Ministarstvo je nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordiniranja aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu u područjima: - zdravstva i socijalne zaštite; - penzija; - nauke i obrazovanja; - rada i zapošljavanja; - kulture i sporta; - geodetskim, geološkim i meteorološkim poslovima.

Znači, upravo Ministarsvo civilnih poslova treba da uskladi planove entitetskih tijela vlasti, ministrica Gudeljević treba da definiše djelovanje, a ne da poziva entitetske i niže nivoe vlasti da se dogovore.

 

Izvor: nap.ba

 

 

Pin It
Print Friendly, PDF & Email