DALEKOVOD USPORAVA NASTAVAK RADOVA NA BRČANSKOJ ZAOBILAZNICI!?

     Kako je već ranije napisano na našem portalu, mnoge stvari zaobilaze Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, ali teretna vozila i dalje tutnjaju kroz središte grada usporavajući cjelokupan gradski saobraćaj. Projekat zaobilaznica koji je trebao dovesti do toga da teretnjaci zaobilaze grad i dalje je u fazi: „bit će uskoro“.

     Najnovija poteškoća sa kojom su se suočili izvođači radova na trasi zaobilaznice i koja je zakočila izvođenje radova je: dalekovod.
    Podrazumijevajući da za brčansku zaobilaznicu postoje projekti po kojima se izvode radovi, postavlja se pitanje kako je moguće da je trasa zaobilaznice projektovana bez da se prethodno uzelo u obzir postojanje navedenog dalekovoda na trasi. Dalekovod je ipak objekt koji je jako teško ne vidjeti prilikom obilaska trase, a pogotovo ako se uzme u obzir da se radi o trasi jednog od najvećih projekata izgradnje u Distriktu.
    Za uklanjanje ove „prepreke“ morat će se naravno obezbijediti dodatna budžetska sredstva, a izgubit će se još vremena za završetak projekta zaobilaznice. Moguće je i da će dio stanovništva ostati bez električne energije dok se dalekovod ne izmjesti na neko povoljnije mjesto.
    Nadajmo se da će se ovaj problem brzo i efikasno riješiti.
    Također se nadajmo da se u daljoj izgradnji zaobilaznice neće pojaviti neka stambena zgrada na trasi iste, a koju je projektant propustio predvidjeti prilikom izrade projekta.

 

    Z.K.G.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email