NASTAVLJA SE ZAPOŠLJAVANJE U OBRAZOVANJU NA OSNOVU POLITIČKE PODOBNOSTI. NOVI CIKLUS MORALNOG SLAMANJA KIČME MLADIH UPOSLENIKA

   Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 18. izvanrednoj sjednici Odluku o davanju suglasnosti Odjelu za obrazovanje za angažiranje 100 osoba u nastavnom procesu do popunjavanja pozicija na temelju javnog natječaja, a najdalje do kraja prvog polugodišta školske 2017./2018. godine.

Angažiranje izvršitelja na temelju ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova neophodno je radi kontinuiteta nastavnog procesa u brčanskim školama.
   Time je i ova Vlada potvrdila dvije stvari. Prvo, da je nesposobna da provede proceduru javnog natječaja na vrijeme. Drugo,  nastavlja se politički voluntarizam u izboru nastavnog kadra u obrazovanju. Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova  za osnovni kriterij ima diskreciono pravo šefa Odjela za obrazovanje da bira koga hoće, bez bilo kakvog stručnog kriterija. Shodno tome, vladajuće političke stranke dogovorit će se koji će to nastavni kadar obavljati ove poslove. Osnovni kriterij će, kao i do sada, biti politička poslušnost. Tako ćemo u Distiktu dobiti novu grupaciju mladih i obrazovanih ljudi kojem će već u startu njihovog profesionalnog angažmana biti slomljena moralna kičma.
    Na konferenciji za štampu tim povodom šef Odjela za obrazovanje pokušao je da racionalizira (opravda) nastavak političkog voluntarizma, koji je i dalje na djelu kada je u pitanju zapošljavanje u obrazovanju. On pravda ovaj potez Vlade o angažovanju 100 osoba u nastavni proces bez konkursa neophodnošću kontinuiteta nastavnog procesa. Ustvari, ono što je on rekao može se svesti na to da je nesposobnost ili nemar Odjela kojem je on na čelu, kao i onih koji su mu ranije bili na čelu, da provede proceduru konkursa na vrijeme razlog nastavka zapošljavanja nastavnog kadra u obrazovanju mimo konkursa, odnosno na osnovu političke podobnosti. Ovdje nesposobnost i politički voluntarizam idu ruku pod ruku i međusobno se uslovljavaju, tako da je teško odredit šta je uzrok a šta posljedica.

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email