SKUPŠTINSKA CIRKUSIJADA: DA LI I BRČKO DISTRIKT IMA SVOG „MALINARA“?

Na današnjoj skupštinskoj raspravi u vezi Izvještaja Kriznog štaba o sprečavanju epidemije korona virusa u Brčko distriktu BiH, pored početnih diskusija poslanika koji su isticali pohvale o radu Kriznog štaba, doduše pripadnika vladajuće većine, bilo je i drugih i drugačijih diskusija, koje su bile kritične i koje su se zasnivale na struci iz ove oblasti.

Oni su imali kritičan pristup prema nabavkama pomenute opreme, kao i prema nabavkama koje su u toku, ističući tvrdnje da je postojeća vladajuća većina nesposobna i nespremna da rješava krucijalna pitanja od značaja za rad i život u ovoj sredini i da je za sve negativne pojave, pa i u ovoj oblasti, ona odgovorna, što je istakao poslanik Esad Atić.

Poslanik dr Milan Purić je rekao da Brčko distrikt BiH nema odgovarajuću zakonsku regulativu iz oblasti javnog zdravstva, bez čega, objektvno, nema ni kvalitetnog ni odgovornog rada u ovoj oblasti.

Posalnik Burić je iskazao i sumnju u nabavku respiratora i druge medicinske opreme. Postavio je pitanje ko su dobavljači i ko je radio specifikacije za nabavku medicinske opreme, kao i da li će ista biti upotrebljiva, kako ne bi imali sličnu aferu kao u Federaciji BiH.

Vrlo zanimljiva je bila i diskusija dr Markovića koji je imao kritički, a ujedno stručni i argumentovani stav o nabavci CT aparata. Marković je naglasio radi se o zastarjelom i prevaziđenom aparatu, te da on ima nedopustive količine zračenja kako pacijenata, tako i medicinskog osoblja koje radi s njim i da će, ukoliko se takav aparat nabavi, ugrožavati zdravlje i jednih i drugih. On je, takođe, iznio tvrdnju da je tržišna cijena tog aparata za nekoliko stotina hiljada jeftinija nego što je to predviđeno u postupku nabavke, te da sumnja da se neko ugradio nekoliko stotina hiljada KM u ovoj nabavci.

Nakon ovih diskusija postavlja se opravdano pitanje da li je upravo zbog pokušaja nabave tih i drugih aparata prethodni šef Odjeljenja dr. Čandić podnio ostavku, jer nije htio da izvrši problematičnu nabavku takvih CT i drugih medicinskih aparata. Ovo je veoma ozbiljno pitanje i za nadležne organe gonjenja. Da li će pokrenuti istragu o provedenim i planiranim javnim nabavkama opreme spornog kvaliteta i cijena ili će i ove nabavke proći bez odgovornosti kao što je prošao slučaj nabavke magnetne rezonance od prije nekoliko godina. Magnetna rezonanca je plaćena nekoliko miliona KM iako su i tada stručnjaci upozoravali da je ta marka već odavno prevaziđena, što se pokazalo tačnim u praksi, jer snimke sa tog aparata nije priznavala niti jedna ozbiljna medicinska kuća. Ili, kako reče poslanica dr Lidija Ljubojević, ta magnetna rezonanca bila prevaziđena već kada je nabavljena?

Sve više raste sumnja da neko iz sjene, zarad vlastitog bogaćenja, na račun zdravlja građana, utiče da se kupuje prevaziđena i neupotrebljiva medicinsku opremu. Pitanje je, hoće li nadležni organi po svim ovim pitanjima ikada izvršiti objektivnu i doslijednu istragu, otkriti i procesuirati vinovnike ovih djela, koji su zloupotrebom svojih službenih položaja pribavili sebi nezakonitu dobit, a na štetu građana?

Polazeći od dosadašnjih iskustava i ocjene nekih relevantnih međunarodnih institucija Brčko Distrikt spada u red najkorumpiranijih sredina u BiH. Da li će ove činjenice biti dovoljne biračima na sljedećim izborima da više ne ukazuju povjerenje onima koji su zloupotrebom svog položaja radili za vlastite a ne za interese građana ili će nastaviti davati povjerenje onima koji su od ove perspektivne lokalne zajednice napravili porobljeno društvo.

 

J.Č.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email