MANDATNE FUNKCIJE, A NE STALNI RADNI ODNOSI, ZA RUKOVODIOCE U DIREKCIJI ZA FINANSIJE DISTRIKTA?!

   U srijedu 13.septembra bi se pred poslanicima Skupštine Brčko Distrikta BIH trebali naći u drugom čitanju Zakon o izmjenama zakona o direkciji za finansije, Zakon o poreskoj upravi i Zakon o trezoru kojima se predlaže uvođenje mandata na funkcije direktora Direkcije, kao i direktora Trezora i Poreske uprave.

Novina je to o kojoj se godinama govori ali se barem do sada ništa nije poduzimalo i mijenjalo. Naime, ove rukovodne pozicije se zakonom i Budžetom tretiraju u statusu državnih službenika.  Na taj način one su postale kao I svaka druga radna pozicija na kojoj se radni odnos zasniva na neodređeno vrijeme. Tako smo dobili direktora Direkcije za finansije, direktora Trezora i direktora Poreske uprave za stalno, na neodređeno vrijeme.

    Predloženim izmjenama zakona planira se uvođenje mandata za ove pozicije. Tako da bi se nakon usvajanja ovih zakona (u srijedu?) pristupilo raspisivanju konkursa i izboru novih ili starih direktora, obzirom da bi i trenutno imenovana lica na ovim funkcijama imala pravo učešća na konkursu. Kako se nezvanično saznaje, za prolongiranje uvođenja mandata potežu se veze do visokih mjesta u državi, a kako će sve to završiti znat će se na predstojećoj sjednici Skupštine Brčko Distrikta BiH.

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email