“SPEKTAKULARNI” REZULTATI U BRČKO DISTRIKTU: SMANJENA NEZAPOSLENOST

U nekoliko posljednjih dana lokalni mediji su prenijeli “spektakularnu” vijest da je smanjena nezaposlenost u Brčko Distriktu.U julu je, u odnosu na mjesec ranije, nezaposlenost u R Srpskoj je smanjena za 0,95%/, a u Distriktu Brčko 0,05%/, dok je u Federaciji BiH /FBiH/ povećana za 0,44% - navodi se u izveštaju Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Prema tim podacima, na nivou BiH broj nezaposlenih 31. jula bio je 486.309, te je u odnosu na jun broj blago povećan za 421 lice ili 0,09%.
Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, 262.537 ili 53,99% su žene.

U strukturi osoba koja traže zaposlenje bilo je 131.388 nekvalifikovanih radnika ili 27,02 odsto, polukvalifikovanih 8.246 ili 1,7%, kvalifikovanih 159.310 ili 32,76%, visokokvalifikovanih 2.366 ili 0,49%, sa nižom stručnom spremom 1.245 ili 0,26%, srednjoj stručnom spremom 135.186 ili 27,8%, visokom školskom spremom 6.967 ili 1,43% i sa visokom stručnom spremom 41.601 ili 8,55%.

Kada se malo bolje pogleda izvještaj Agencije onda ćemo vidjeti da se taj spektakularni rezultat odnosi na smanjenje nezaposlenih od šest lica.
Na dan 31.7.2017. u Bosni i Hercegovini je bilo 486.309 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 421 osobu ili 0,09%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 262.537 ili 53,99% su žene.
Nezaposlenost se smanjila u Republici Srpskoj za 1.140 osoba (0,95%) i u Brčko distriktu BiH za 6 osoba (0,05%), a povećala se u Federaciji BiH za 1.567 osoba (0,44%).

   To spektakularno smanjenje nezposlenosti u Distriktu od šest osoba se odnosi  na ugovore o posebnim poslovima, ranije na ugovore o djelu, kojima šefovi pojedinih odjela u Vladi Distrikta, po diktatu svojih stranačkih šefova, zapošljavaju stranačke “poslušnike”. Osobe zaposlene ugovorom o posebnim poslovima se skidaju sa spiska nezaposlenih ali u stvari nemaju status zaposlenih osoba. Time se samo stvara privid ili fikacija smanjenja zaposlenosti, kao što su privid ili fikacija radna mjesta na koja se te osobe raspoređuju.

Ako dodatno pogledamo koliko to broj radno sposobnih osoba u Brčko Distritku BiH traži posao vidjet ćemo da je taj  broj već godinama oko 12 ooo nezaposlenih. Ogroman broj. Dakle, da zaključimo. Već godinama u Brčko Distriktu nema bilo kakvog ozbiljnog pomaka naprijed, a još manje spektakularnih rezultata.

 

P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email