NA POMOLU KRIZA VLASTI U BRČKO DISTRIKTU: Prekinuta sjednica Vlade Distrikta zbog odluke o zaduženju po projektu «Luka Brčko»

Na jutrošnjem (srijeda, 20. septembar) zasjedanju Vlade Brčko Distrikta,  prilikom usvajanja dnevnog reda sjednice, desio se (ne)očekivan prekid u radu i prije nego li je sjednica započela, a razlog za to je pokušaj gradonačelnika Siniše Milića da u dnevni red sjednice ponovo uvrsti usvajanje Odluke kojom se daje saglasnost o zaduživanju za projekat Luka Brčko.

Nakon što su se bošnjački članovi Vlade tome usprotivili obrazlažući da oko ovog pitanja još uvijek nije postignut konsenzus svih političkih partija koje se nalaze u vlasti, gradonačelnik Milić je prekinuo sjednicu bez usvojenog dnevnog reda i najavio da će nastavak uslijediti kada se zato steknu uslovi. Bošnjački članovi Vlade su svoj stav pravdali činjenicom da već godinama postoje projekti od vitalnog interesa za građane Brčkog koji su ostali po strani zbog nepostojanja međustranačkog konsenzusa, i da je vrijeme da se uz Projekat Luke i ovi projekti stave u funkciju i realizuju. Jedan od članova Vlade iz reda Bošnjaka pročitao je pojedinačno o kojim se sve projektima radi stavljajući do znanja da se ne može realizaciji projekata pristupati selektivno iz nacionalnih ili političkih pobuda a da se pri tome svi drugi projekti, koji kako kaže znače razvoj Distrikta, drže po strani.

Sve ovo moglo bi da znači novu krizu vlasti u Distriktu, interesantno, ovaj put zbog projekata, koji do sada brčanskoj vlasti već u nekoliko zadnjih mandata nisu bili jača strana. I ovoga puta izlazi na vidjelo da vlast u Distriktu funkcioniše na principima balansiranja po etničkom i partijskom principu, i da nema jedinstvenog zajedničkog konsenzusa oko stvarnih potreba građana.

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email