Ko u Brčkom upravlja grobljima i mezarjima na kojim ima sve manje mjesta?

Opšte je poznato da je u Brčkom sve manje grobnih i mezarskih mjesta. Na problem kapaciteta mezara i groblja već duže vrijeme ukazuju vjerske zajednice u Brčko Distriktu.

Skupština Brčko Distrikta je još 2012. godine donijela odluku o određivanju pet lokacija za mezarje i groblja.

 Gradonačelnik je, nakon razgovora sa predstavnicima vjerskih zajednica, još prošle godine, ovlastio Odjeljenje za komunalne poslove i Kancelariju za upravljanje javnom imovinom da riješe problem. U Odjeljenju za prostorno planiranje kažu da je Skupština nedavno usvojila regulacioni plan, po kojem se, po jedna lokacija za nova groblja u dva prigradska naselja dodjeljuje pravoslavcima i muslimanima. Tri su dodijeljena katolicima, u ruralnoj zoni.

   Iz Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko Distrikta izrazili su nadu da će, u saradnji sa Odjeljenjem za komunalne poslove i vjerskim zajednicama, uskoro riješiti problem popunjenosti kapaciteta mezarja i groblja, i predati nove lokacije na korištenje, prenose brčanski mediji.

“Radi se o lokaciji na Brodu za potrebe Islamske vjerske zajednice, lokaciji u Dubravama i Uloviću za potrebe Katoličke crkve, kao i lokacijama u Potočarima i Gredicama za potrebe Pravoslavne crkve”, rekla je Svetlana Čivčić, šefica Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose, i naglasila da je sada na drugim institucijama da ovu proceduru privedu kraju.

   No, kada su u pitanju mezarja i groblja nameće se i jedno dodatno pitanje: Kome ona pripadaju, odnosno, ko i pod kojim uslovima upravlja njima? Ko određuje uslove i način kako ćemo se oprostiti od ovoga svijeta? U nekim dijelovima BiH mezarja i groblja pripadaju i državi i vjerskim zajednicama. U skladu sa svojim pravilima oni određuje uslove i način upravljanja mezarjima i grobljima. Da li je i u Distriktu tako?

   Zakonom o komunalnim djelatnostima Distrikta groblje se definira kao “komunalni objekt kojim uz saglasnost Vlade Distritka upravlja ovlašteni odjel ili vjerska zajednica”. “Skupština Distrikta propisuje način i uvjete uređivanja i održavanja groblja, prijenosa posmrtnih ostataka do groblja…” , kaže se u Zakonu.

Očigledno da je operacionalizacija zakona izostala i da grobljima i mezarjima u Distrikta upravljaju iskljućivo vjerske zajednice. Isto tako, Skupština nikada nije propisala uslove uređivanja, ukopa i održavanja. Ove propise u praksi definiraju isključivo vjerske zajednice. No, svaka od njih te propise donosi isključivo po svojim vjerskim propisima. Postavlja se pitanje šta je sa onima koji ne pripadaju ni jednoj od vjerskih zajednica konstitutivnih naroda. Da li su oni nakon smrti prinuđeni da se “upišu” u konstitutivne vjerske zajednice? U protivnom, mogli bi imati problema i na putu preseljenja kao što su ih imali i na ovome svijetu.

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email