Pismo Pravobranilaštva Brčko Distrikta BiH nadležnim institucijama: Smanjiti iznose za grantove

Pavobranilaštvo Brčko Distrikta BiH uputilo je pismo  na najznačajnije adrese u Brčkom zahtijevajući objašnjenje po kojim kriterijumima je u budžetu za 2017.godinu na ime grantova izdvojeno 79.827.068 konvertibilnih maraka ili nešto više od jedne trećine ukupnog budžeta koji iznosi 232.348.523 maraka.

„U knjizi budžeta za 2017.godinu za grantove pojedincima izdvojeno je 32.711.429 maraka, na ime grantova neprofitnim organizacijma izdvojeno je 17.335.894 marke, za subvencije javnim preduzećima 21.354.500 km, a za subvencije privatnim preduzećima izdvojeno je 8.425.245 konvertibilnih maraka.“ navela je Gavrić u pismu.

U pismu se posebno postavlja pitanje da li su nekim aktom utvrđeni limiti za trošenje javnih sredstava za grantove i da li postoji adekvatna kontrola njihovog utroška.

„Distrikt je kroz usvojene budžete u zadnjih 4-5 godina izdvojio nekoliko stotina miliona maraka za grantove. Ovim pismom dajemo preporuku izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Brčkom da redukuje iznose grantova. Smatramo da se mora limitirti ukupan iznos budžetskih sredstava namijenjenih za grantove određivanjem procenta od ukupnog iznosa budžeta“, ukazala je pravobraniteljica Ilinka Gavrić i pozvala odgovorne u Distriktu da kroz zakone realizuju prijedloge navedene u pismu.

   Interesantno je da Pravobranilaštvo ne upućuje ni riječi kritike na zakonitost procedure dodjele grantova iz budžeta Brčko Distrikta, nego isključivo zamjerku upućuje na visini iznosa koja se izdvaja za grantove. Tako se u pismu kaže da “pravobranilaštvo ne namjerava iznositi tvrdnju da grantova ne treba biti…nego je riječ o visini ove vrste rashoda”. Dakle, poslanici nastavite sa postojećom praksom grantova, samo budite malo skromniji.

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email