Ogled za ugled Brčko Distrikta BiH: Utrošak kapitalnog budžeta u Distriktu 1%.

U posljednjih deset godina za kapitalne projekte je izdvojeno oko 300 miliona KM od čega je (shodno rečenom procentu utroška od 1%) realizirano oko 3 miliona KM. Tako je oko 297 miliona KM kapitalnog budžeta ostalo neutrošeno. Treba li o ovome još šta šta reći ili dodatno kvalificirati kakvu mi to vlast imamo u Distriktu.

 
Nakon godina i godina utroška kapitalnog  budžeta od 1% neko se najzad sjetio da nešto uradi. Formirano je koordinaciono tijelo za praćenje kapitalnih projekata, čiji je koordinator ujedno i koordinator Vlade Distrikta, Damir Bulčević. Održan je prvi sastanak gdje je, kazao je Bulčević, iznesen niz problema. Istaknuti su problemi ljudskih resursa, nedovoljno planiranje samih projekata, jer se, rekao je on, projekti često planiraju bez jasne planske dokumentacije, što uzrokuje da  zafali sredstava, ili da je nemoguće dobijanje lokacijskih dozvola za neki projekat i slično.

 
Ove, kao i nekoliko godina unatrag, realizacija kapitalnog budžeta Distrikta je oko 1%.  Namjera je da stvari pomakne sa mrtve tačke, rekao je Damir Bulčević, koordinator Vlade Distrikta.

Cilj je poboljšati realizaciju kapitalnih projekta i na taj način i realizaciju budžeta našeg grada. Na kraju obraćanja medijima ovim povodom, Bulčević je rekao: „Mi ćemo uskoro izaći sa jednom jasnom strategijom kvalitetnijeg rješavanja kapitalnih projekata Brčko Distrikta BiH. Danas smo započeli i napravili mali korak, ali vjerujem da ćemo u budućnosti bolje rješavati ovaj problem“, zaključio je on.

“Prije svega sagledali smo sva „uska grla“ koja se nalaze u procesu realizacije ovih kapitalnih projekata. Donijeli smo niz određenih zaključaka, prije svega da ćemo napraviti u skorije vrijeme jednu kvalitetnu bazu podataka svih kapitalnih projekata koje ima Brčko Distrikt BiH. Imaćemo jednu kvalitetniju sliku svih kapitalnih projekata, i evo, na taj način ćemo pokrenuti i Brčko Distrikt BiH i kapitalne projekte, jer kada bi se pokrenuli svi kapitalni projekti koji su u budžetu Brčko Distrikta BiH mislim da bismo bili najveće gradilište u BiH, a sigurno i u regionu” rekao je Damir Bulčević, glavni koordinator Vlade Brčko Distrikta BiH.

Prvi sastanak Koordinacionog tijela za praćenje realizacije kapitalnih projekata u Brčko Distriktu  koji broji 13 članova, rezultirao je zaključkom da se sačini strategija za kvalitetniju realizaciju kapitalnih projekata.

   Jedna konstatacija zasigurno stoji a ta je da bi Brčko Distrikt bio najveće gradilište u regionu da se utrošio značajni dio planiranog kapitalnog budžeta. Za ostale konstatacije nismo sigurni, posebno za onu da su se sagledala sva “uska grla” koja su dovela do ovako sramno malog procenta utroška kapitalnog budžeta.

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email