U ODBRANU ISMETA DEDEIĆA: Predsjednik Skupštine Distrikta Esed Kadrić, u prisustvu bošnjačkih predstavnika u vlasti Distrikta, održao konferenciju za štampu povodom smjene Ismeta Dedeića

Predsjednik Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić održao je u maloj sali Skupštine konferenciju za novinare povodom smjene savjetnika gradonačelnika Ismeta Dedeića. Kadrić je istakao da govori u ime svih Bošnjaka, pozicije i opozicje, koji obnašaju mandatne funkcije, osim jednog, Admira Nukovića, kojeg nije ni kontaktirao.

    
Osnovne teze Kadrićevog kraćeg obraćanja mogu se svesti na sljedeće:

    
    - Smatramo drskim i uvredljivim jednostrani postupak gradonačelnika koji je bez saglasnosti bošnjačkog faktora u vlasti smijenio Ismeta Dedeića, bez ikakvog obrazloženja,

    - Pozvao je gradonačelnika da javno iznese razloge smjene g. Ismeta Dedeića, odnosno razloge srpskih poslanika u vlasti, u čije ime je to učinio.  U protivnom, Bošnjaci u vlasti će iznijeti argumentaciju zašto i u čije ime se sve ovo radi.

    - Zapitao je gradonačelnika zašto su na zadnjem vanrednom zasjedanju Vlade nadglasani bošnjački predstavnici u Vladi kada su se usvajale smjernice za izradu Zakona o sigurnosti saobraćaja. Zahtijevao je da se usvojena odluka povuče. U protivnom, Bošnjaci neće prisustvovati sjednicama Vlade.

    - O novonastaloj situaciji obavijestio je Supervizora za Brčko Distrikt BiH.

 

  Sama Konferencija i obraćanje predsjednika Skupštine Eseda Kadrića bili su u funkciji odbrane Ismeta Dedeića, ali potencijalno otvaraju čitav niz principijelnih pitanja, kojima se sada nećemo baviti. Ton izlaganja bio je suzdržan a skromni sadržaj izjave je više ukazivao na ono skriveno nego što je otkrivao (jasan stav). U suštini, izjava se može svesti na zamjerku što je gradonačelnik smijenio Bošnjaka bez konsultacija sa Bošnjacima u vlasti.

    Formalno, gradonačelnik to može uraditi bez ičije saglasnosti, ali ako to uradi bez saglasnosti ostalih učesnika u vlasti otvorio je mogućnost opstruiranja sopstvenog funkcioniranja kao i funkcioniranja Vlade, kojoj je na čelu. Bošnjaci mogu blokirati rad  Vlade i gradonačelnika, naravno, ako su jedinstveni.

   Stoga je temeljno pitanje do kog nivoa su Bošnjaci jedinstveni? Da li su jedinstveni samo u verbalnom protestu protiv odluke gradonačelnika o smjeni Ismeta Dedeića ili su spremni jedinstveno i nešto više uraditi.

    Naravno, svoje jedinstvo ne trebaju isključivo svesti na odbranu Ismeta Dedeića, jer bi to bilo novo «orgijanje» politike, nego u odbranu principa boljeg, pristojnijeg i dostojanstvenijeg života svih građana Distrikta, utemeljenih na Konačnoj arbitražnoj odluci, Ustavu BiH i Statutu Brčko Distrikta BiH.

    Naredni dani će pokazati u kom pravcu sve ovo ide.

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email