GLAVNI RAZLOG POSJETE WIGEMARKA BRČKO DISTRITKU BiH: Bošnjačko osporavanje kreditnog zaduženja Distritka za projekt Luka

Lars Gunan Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije /EU/ u BiH, danas se sastao sa predsjednikom Skupštine Brčko Distrikta BiH Esedom Kadrićem i njegovim zamjenikom Ivom Filipovićem kako bi razgovarali o ispunjavanju uslova BiH ka putu EU, ali i o trenutnoj političkoj krizi u Distriktu.

 
U svome obraćanju medijima predsjednik Skupštine Distrikta Esed Kadrić je kazao da je Wigemark  u razgovoru naglasio da je dobijena pozitivna ocjena kada je u pitanju ispunjavanje obaveza i da Distrikt ne predstavlja kočnicu BiH ka putu ka EU.

 
                Projekt LUKA:

 No, očigledno da je pored uobičajenih razmjena mišljenja oko puta BiH ka EU i uloge i zadataka Distrikta na tom putu glavna tema razgovora bila osporavanje Bošnjaka u vlasti Distrikta kreditnog zaduženja za revitalizaciju Luke.

Wigemark je u razgovoru iskazao zabrinutost za trenutno političko stanje u Brčkom, posebno kada je u pitanju kreditno zaduženje JP "Luka" Brčko.

Tim povodom Kadrić je sopštio novinarima: ”Gospodin Wigemark je iskazao veliku zabrinutost zbog toga što u ovom trenutku imamo na neki način usporen rad Vlade i Skupštine, jer nema nekih suštinskih rezultata u radu. Zanimalo ga je i pitanje kreditnog zaduženja za brčansku "Luku" obzirom da je EU trebala donirati 3 miliona eura granta. Ja sam ga u detalje upoznao o zamjerkama koje imamo spram kreditnog zaduženja i čak sam mu dao i izvjesnu dokumentaciju, iako se oni ne trebaju time baviti. Nisu znali za te suprotstavljene stavove oko tehničkih rješenja realizacije samog projekta i voljni su da pomognu da se uključe, ne da arbitriraju, nego da nam na neki način pomognu da se bolje razumijemo oko ovog projekta, ali i da se i oni upoznaju da se ne radi ovdje o zaustavljanju kreditnog zaduženja, već o potrebi jednog transparentnijeg pristupa realizacije ovog projekta".
  Već na sutrašnjem zasjedanju Vlade Distrikta vidjet će se kakve je rezultate polučila posjeta  Lars Gunan Wigemarka, šefa delegacije Evropske unije u BiH,  jer će se na dnevnom redu naći upravo projekt Luka i kreditno zaduženje Distrikta. Treba podsjetiti da je predsjednik Skupštine javno izrekao da je osnovni razlog smjene Ismeta Dedeića, predsjednika SBB-a u Distriktu,  od strane gradonačelnika Milića  bošnjačko osporavanje kreditnog zaduženje Distrikta za projekt Luka. Tako će se na sutrašnjoj sjednici Vlade testirati i bošnjačka principijelnost, a indirektno i podrška Ismetu Dedeiću.

                   Supervizor:

Od strane Ureda supervizora za Brčko Distrikt BiH pokazana je želja za prevazilaženjem nastale političke krize, te namjera da se održi  zajednički sastanak kako bi se našlo rješenje, saopštio je Kadrić:

"Jutros sam kazao na nekim sastancima da rješenja ponude oni koji su napravili problem, pa ćemo sarađivati spram toga. Što se tiče Supervizora nisam mu ništa pisao ali sam u direktnoj komunikaciji sa Kancelarijom Supervizora i vrlo brzo će se pojaviti osoblje Supervizora, pa i sam Supervizor. Ured Supervizora je najozbiljnije shvatio zamjerke koje sam ja iznosio i iskazana je njihova želja da se suprotstavljene strane na zajedničkom sastanku dogovore kako bi se pokušali prevazići ovi problemi", kazao je Kadrić.

 

b.F.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email