Zaduženje za Luku još uvijek bez saglasnosti; Zakon o visokom obrazovanju bez podrške SDS-a

Iako se očekivalo da će jučerašnja posjeta Šefa delegacije Evropske komisije u BiH Larsa Gunan Wigemarka i razgovori oko kreditnog zaduženja za Luku Brčko sa predstavnicima Brčko Distrikta BiH doprinijeti konačnom rješenju ovog pitanja, izgleda da će se do odluke oko toga još pričekati.

Naime, ni na današnjoj sjednici Vlade oko toga nije postignut konsenzus nego se pristupilo izglasavanju zaključka kojim se formirala komisija koja treba da usaglasi tehničke detalje samog projekta nakon čega bi se ova tačka dnevnog reda ponovo vratila na sjednicu Vlade. Očigledno je da se na ovaj način kupuje vrijeme i da politička kriza koja utiče na rad Vlade još uvijek traje.

Inače, na današnjoj sjednici Vlade razmatrane su i Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju koji je, reklo bi se, očekivano, naišao na „nož“ od strane članova Vlade iz SDS-a čime se nastavlja politika ove stranke započeta od vremena kada su njeni kadrovi vodili resor obrazovanja. Predloženom nacrtu zakona i njegovom predlagaču prigovoreno je da ne sadrži odredbe koje bi riješile status Ekonomskog fakulteta u Brčkom. Takođe, bilo je primjetno da predloženi zakon nema odredbi koje bi riješile pitanje rada univerziteta čiji zahtjevi za akreditaciju nisu rješavani u zadnjih pet godina.

Nastavak sjednice zakazan je za naredni ponedjeljak.

 

b.F.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email