Vlada Distrikta razmatrala izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima: KAZNE ZA PARKIRANJE BEZ KARTE JOŠ UVIJEK NA ČEKANJU

Vlada Brčko Distrikta BiH jutros je započela sa razmatranjem Izmjena i dopuna zakona o komunalnim djelatnostima kojim se namjerava u pravni sistem Distrikta neplaćanje parkinga uvesti kao prekršajno djelo.

Rezultat je to nedavne presude Apelacionog suda Brčko distrikta kojom je kao nezakonito ocijenjeno naplaćivanje doplatne karte za vozila bez parking karte, kao i postavljanje blokatora na vozila. Stav Apelacionog suda bio je da usluge parkiranja treba prema Zakonu o obligacionim odnosima tretirati kao ugovorni odnos između Javnog preduzeća „Putevi“i korisnika parkirališta.

Time se pokušaj uvođenja prekršaja za „neposluh“ vozača koji parkiraju bez parking karte može ocijeniti kao sukob političkih i finansijskih  interesa izvršne i zakonodavne vlasti, na jednoj, i stavova pravosuđa, na drugoj strani. Takav zaključak mogao bi se izvesti iz današnje rasprave na sjednici Vlade na kojoj je i sam predlagač zakona ustvrdio da presuda Apelacionog suda i njegovo pravno shvatanje odgovornosti vozača za parkiranje bez plaćene karte značajno ograničava pravni okvir u kojem je moguće takvo ponašanje vlasnika vozila zakonom uvesti kao prekršajno djelo. Inače, kao alternativno rješenje danas je pomenuto i plaćanje dnevne karte za one koji uopšte nisu platili parking kartu, kao i naplatu parkinga od takvih vlasnika vozila putem sudskog izvršnog postupka.

Vlada sutra nastavlja sa raspravom o ovom zakonu. A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email