MILION MARAKA PRIHODA OD PARKINGA, A JP „PUTEVI BRČKO“ NA NULI: Kada milion postane malo ili ti ga pohlepi nikada kraja

Nedavno je u Brčkom obilježeno godinu dana od uspostave i početka naplate korištenja javnih parkirališta. Prema informacijama koje je JP„Putevi Brčko“ u povodu godišnjice početka naplate parkinga putem medija prezentovalo javnosti, saznali smo nekoliko značajnih stvari.

    Prvo, saznali smo da prihodi od naplate korištenja javnih parkirališta iznose oko milion maraka. Ostalo je nejasno da li se ovaj miliončić od javnih parkirališta odnosi na naplatu isključivo parking karte (korištenja parkirališta), a koja zakonski pripada ovom javnom preduzeću, ili su u ovaj miliončić uračunate i naplate doplatnih karti i skidanja blokatora, a koje je Apelacioni sud nedavno proglasio nezakonitim odnosno nestatutarnim.

    Drugo, saznali smo da je i pored miliončića od parkinga, ovo javno preduzeće usljed troškova u sferi parkinga (održavanje, parkomati, zaposlena lica), po pitanju prihoda i rashoda od javnih parkirališta zaravo na nuli. Zaista nevjerovatno. Milion maraka je pola godišnjeg budžeta nekih manjih bosansko-hercegovačkih opština,  našem javnom preduzeću milion je dovoljan samo da budu na nuli.

    Treće, saznali smo da je 10.000 korisnika uredno platilo doplatnu kartu, a čija cijena je iznosila 20 KM i da je zabilježeno 2.200 blokada vozila većinom stranih tablica. Dakle 200.000 maraka prihoda od doplatne karte(ne znamo da li je uračunato u gore navedeni milončić) po pravnom osnovu koga je Apelacioni sud proglasio nezakonitim. Ako hipotetički pretpostavimo da je barem pola ljudi platilo deblokadu vozila koja je iznosila 30,00 KM, to je dodatno još najmanje 33.000 maraka prihoda po nestatutarnom i nezakonitom pravnom osnovu. Nadamo se da su u ovom javnom preduzeću čuli za pojam neosnovanog bogaćenja.

    Ono što već odranije znamo je da su parking prostori nacrtani na svakom kvadratnom metru javne površine – pored saobraćajnica, kod pješačkih prelaza, na ulazima u crkve, džamije i druge kulturne ili sportske objekte, ispred stambenih zgrada i slično. Neviđena stvar u drugim gradovima.

      Postavlja se pitanje da li su ove površine uopšte predviđene važećom prostorno-planskom dokumentacijom kao parking površine i da li se dobijaju lokacijski uslovi kako bi se nešto obilježilo kao saobraćajna površina – parking? Ili se to pak crta gdje god je javna površina, po principu – to je moje mogu radit šta hoću. To je zapravo odgovor koji nam treba od ovog javnog preduzeća, a kako se ne bi sutra probudili i ispred naših kuća našli iscrtane parkinge jer je eto tu javna površina pa se može crtati i parking.

      U kontekstu navedenog, nije baš jasno na kakvo je to održavanje parkinga potrošeno toliko para pa je i miliončić malo, a kada je jedino održavanje u kontekstu parkinga moglo biti podebljavanje linija kojim su parkinzi obilježeni (čišćenje parkinga vrši drugo javno preduzeće). Istini za volju, na većini parking mjesta ove linije su već dobro izbiljedile. Jedino ako je na plate 23 kontrolora i na parkomate otišlo milion maraka. Doduše, po pitanju parkomata, ne bi bilo čudo ni da je otišlo nekoliko stotina hiljada maraka, a s obzirom da su parkinzi na svakom koraku – ekonomski racionalno i isplativo.

     Uglavnom, istinski želimo ovom javnom preduzeću i dalji uspješan i efikasan rad prilikom naplate parkinga. Nadamo se da će usljed već postavljenih parkomata sljedeće godine miliončić biti daleko više dovoljan nego ove godine, jer će onda ostati samo da se podebljaju linije parking površina i plate plate za 23 kontrolora. Za ovu godinu čini se da je milion jest jednako nula... odnosno ekonomski neodrživ, nesvrsishodan i kako se pokazalo u dijelovima nezakonit i nestatutaran poslovni poduhvat JP Putevi za ovu fiskalu godinu. Ili  je istina nešto sasvim treće...

 

 

K.Z.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email