VLADAJUĆA VEĆINA NA ISPITU: Sutra (srijeda) na skupštinskom zasjedanju je veliki ispit za Bošnjake u vladajućoj većini

 Jedna od najzanimljivijih tačaka sutrašnjeg dnevnog reda Skupštine Brčko Distrikta BiH je ona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

     Konkretno, radi se o usvajanju zakonskih odredbi koje bi propisale prekršajnu sankciju (novčanu kaznu) za nepoštivanje uslova korištenja parkinga – neplaćanja parking karte, neisticanja kupljene karte sa unutrašnje strane šoferšajbe i nepoštivanja signalizacije kojom je obilježen parking.

     Svakako je od ovih uslova korištenja parkinga, čije nepoštivanje bi usvajanjem Zakona bilo prekršajno sankcionisano, najspornije ono koje se odnosi na to da neplaćanje korištenja parkinga predstavlja prekršaj.

      Razlog tome je pravno shvatanje Apelacionog suda da korištenje parkinga predstavlja ugovorni odnos, sferu privatnog prava. Nasuprot tome, prekršaj je sfera javnog prava, javna sankcija za kršenje javnog poretka. Vlada Distrikta bila je upoznata o navedenom, ali je Zakon i pored toga odobrila i prebacila lopticu Skupštini. Iako presuda Apelacionog suda ne obavezuje Skupštinu u donošenju predmetnog Zakona, svakako bi trebalo istu uvažavati prilikom njegovog donošenja jer u protivnom postoji mogućnost da za nekoliko mjeseci ovaj Zakon doživi svoj krah na sudu. Ostaje da se vidi kako će se zastupnici opredijeliti po pitanju ovog Zakona.

     Javna je tajna da iza donošenja, „guranja“ i modifikacije ovog Zakona stoji JP „Putevi Brčko“ kojima je što veći pritisak na građane i brža naplata parkinga ogroman finansijski interes. Šuška se i da je spremno više vrsta amandmana na Zakon koji će pripremiti poslanički klub SNSD-a kako bi pomogao ovom javnom preduzeću: od zakonskog uvođenja doplatne karte i blokatora (koji su usput rečeno proglašeni nestatutarnim, tako da bi zasigurno sudski bili oboreni čak i ako ih se zakonski propiše) pa sve do nekih alternativnih mogućnosti regulacije brže naplate parkinga po uzoru na okruženje. Šta će od svega ovoga zaživjeti na Skupštini, vidjet ćemo sutra. U svakom slučaju, u pozadini svega je i dalje naknadno ozakonjivanje parkinga, a koje proizilazi od inicijalne nesposobnosti nadležnih da u startu detaljno zakonski regulišu parkinge, a da tek poslije toga donose podzakonske akte, crtaju parkinge i zapošljavaju ljude. Kod nas je naravno sve to išlo u suprotnom smjeru, po brčanskom modelu: ozakoni ono što mi praktično-politički treba i ono što faktički već radim, a o detaljima ćemo brinuti kasnije kad bude potrebe ili nikada ako svi sagnu glave.

       Sutra je i veliki ispit za Bošnjake u vladajućoj većini. Kako je SNSD zasigurno politička opcija koja će najviše podržavati ovaj Zakon, a gradonačelnik koji dolazi iz reda ove stranke smijenio je savjetnika Ismeta Dedeića, jednog od predsjednika bošnjačke stranke iz vladajuće većine (SBB), ostaje da se vidi da li će Bošnjaci u vladajućoj većini i opoziciji, na „leđima“ ovog Zakona, natjerati SNSD i gradonačelnika da plate političku cijenu o čemu je nedavno govorio predsjednik Skupštine Esed Kadrić.

      Ili će se pak desiti da i Bošnjaci iz vladajuće većine dignu ruke za ovaj Zakon jer im je obećano nešto drugo ili jer je u svemu možda došlo do nekog „nesporazuma“ ...Tada ćemo zasigurno znati da je politička kriza u Distriktu gotova, odnosno da je nikada nije ni bilo.

 

Z.K.G.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email