«DUH» SMIJENJENOG SAVJETNIKA U SKUPŠTINI DISTRIKTA: Ipak kriza skupštinske većine oko Zakona o komunalnim djelatnostima (JP «Putevi»)-za sada

Važnost današnjeg (15. novembar) 19. redovnog zasjedanja Skupštine Brčko Distrikta nije proizlazila iz samog dnevnog reda, koji je uobičajeno bio veoma skroman, nego iz političke pozadine.

Smjena gradonačelnikovog savjetnika Dedeića, homogenizacija Bošnjaka i najava ozbiljne političke krize u Distriktu zbog njegove smjene, upozorenje Gradonačelnika najavom smjene svih ministara u Vladi iz SDA i nakon toga gradonačelnikova objava očuvanja statusa kvo i trajnoga mira. Tako je loptica prebačena Bošnjacima u vlasti da ili prihvate novo uspostavljeno političko stanje apsolutne srpske dominacije ili da pokažu kakvo-takvo poštovanje spram javno iznesenih političkih stavova.

   Nakon što su Bošnjaci u Vladi pristali na izglasavanje svih spornih tačaka,  loptica je prebačena Bošnjacima u Skupštini Distrikta koji bi trebali da spašavaju ono malo preostale časti za javno izgovorene riječi. Na dnevnom redu  se našao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, kojim treba da se «legalizira» «nelegalna» praksa JP Putevi u naplati parkinga. Da podsjetimo, glavni razlog sporenja u Vladi Distrikta i smjena Ismeta Dedeića je bošnjačko osporavanje javnog zaduženja za projekat Luke, izdvajanje dodatnih sredstava za dovršenje zaobilaznice i legalizacija JP Putevi u naplati parkinga.

    Već na samome startu Bošnjaci su pokazali «zbunjenost». Predložena je nova tačka dnevnog reda kojom treba da se izglasaju dodatna izdvajanja javnih sredstava za dovršetak zaobilaznice. Mada je ova tačka predložena mimo Poslovnika, ona je, sramotno, gotovo jedinstveno izglasana. Tri suzdržana glasa pri izglasavanju  ove tačke dnevnog reda pokazuju da u Distriktu nema ozbiljne opozicije, mada je svima bilo jasno da je ovo glasanje bilo u suprotnosti sa Poslovnikom o radu Skupštine.

    Na red je došao Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima. Tada se pojavio «duh» smijenjenog savjetnika Gradonačelnika. Tražena je pauza koja se pretvorila u višesatno jalovo usuglašavanja «jalove» vladajuće politike Distrikta. Pauza usuglašavanja se pretočila u novu pauzu sa neodređenim rokom.

   Do nastavka sjednice je ipak došlo. Apstraktna je bila kritika opozicije Zakona o izmjenama zakona o komunalnim djelatnostima koja se referirala na presudu Apelacionog suda koju niko nije bio u stanju da objasni.

   Pozicija je «mudro» ćutala, osim Adema Ribića koji ipak nije za to da JP Putevi naplaćuje kazne za neplaćeno parkiranje nego da to radi policija i pravosuđe.

   Nakon diskusija SBB je tražio pauzu. Glavna dilema koja se nadnijela nad Bošnjake je izbor između «duha» smijenjenog Savjetnika  i demonske privlačnosti vlasti, odnosno kako biti ili ostati u vlasti.

 U nastavku sjednice Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima nije dobio potrebnu većinu. Bošnjaci u vlasti i opozicija nisu podržali ovaj Zakon. «Duh» smijenjenog Savjetnika je pobijedio, za sada. Rasplet nas tek očekuje.

A.U.
    

Pin It
Print Friendly, PDF & Email