IZBOR ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE U BRČKO DISTRIKTU

   Svjedoci smo ovih dana pojačanog interesa javnosti za izbora novoga zamjenika šefa Policije u Brčko Distriktu BiH. Očigledno da za to postoje razlozi, ali oni nisu transparentni, odnosno vidljivi  običnom građaninu.

   Na 25. redovnoj sjednici, održanoj u ponedjeljak, Nezavisni odbor za izbor šefa Policije i zamjenika šefa Policije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donio je Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor zamjenika šefa Policije, navedeno je u informaciji iz brčanske Skupštine.

U skladu s ovom odlukom, javni konkurs bit će raspisan najkasnije do 18. decembra ove godine i bit će objavljen u Službenom glasniku Distrikta, na web-stranici brčanske Skupštine i u tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini.

   No, ovome treba dodati da je ne tako davno procedura oko izbora novog zamjenika šefa Policije započela prijedlogom izmjena postojećih kriterija za izbor čelnih ljudi Policije Distrikta. No, nenadano se od toga prijedloga odustalo, bez obrazloženja. Može se pretpostaviti da ili nije bilo saglasnosti onih koji  o tome odlučuju ili je intervenirao neki spoljni autoritet koji se morao poštovati. Šta se iza ovoga prijedloga krilo, ostala je tajna.

   U situaciji  politizacije svih imenovanja na javne funkcije, pa i onih najnižih, postavlja se pitanje koliko je politika dominantna u selektiranju kandidata za izbor čelnih ljudi u Policiji Distrikta. Zasigurno da se izmjenama uslova konkursa željelo uticati na favoriziranje određenog tipa kandidata. Tajna je, kojeg tipa?

   Dilema za obične građane ostaje. Da li će u prvom planu biti oni kriteriji koji bi na ovu poziciju doveli osobu koja će štititi zakonitost u ovome gradu i boriti se protiv kriminala i korupcije ili će kriteriji biti političke prirode pa će politika birati one koji će morati amnestirati (štititi) one  koji krše zakone i one koji učestvuju ili potiču  kriminal i korupciju, a koji su na značajnim političkim funkcijama? A takvih, zasigurno, ima.

   Naravno, eksplicitni odgovor na ovu dilemu nećemo dobiti. Stoga, građanima Distrikta ostaje da odgovor potraže uvidom u brčansku stvarnost, odnosno uvidom u to koliko se u Distriktu poštuju zakoni i pravna država i koliki je stepen prisustva kriminala i korupcije.

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email