SUBVENCIJE ILI GRANTOVI?! Pravilnik o knjigovodstvu budžeta Brčko Distrikta

Jedna od interesantnijih stvari koju je Vlada Distrikta raspravljala na svojoj posljednjoj sjednici je sistemsko rješavanje pitanja knjigovodstva budžeta Distrikta koje treba konačno da uredi korištenje standardnih budžetskih klasifikacija.

Pored toga, treba imati na umu da u Distriktu još uvijek nije sproveden sistem jedinstvenog trezorskog poslovanja, pa tako još uvijek postoje fondovi i zavodi koje je osnovao Distrikt a koji u ovom smislu izvan budžetski djeluju. Takođe, klasifikacija pojedinih budžetskih davanja, po riječima predstavnika Direkcije za finansije, do sada nije pravilno standarizovana, tako da se pojavljuju mnoga davanja koja po svojoj suštini predstavljaju subvencije ili socijalna davanja, a vode se kao grantovi.

Dobar primjer koji je naveden, predstavljaju grantovi poljoprivrednicima koji bi se trebali klasifikovati kao subvencije, a što bi ovaj pravilnik omogućio. Na ovaj način bi se sa Budžeta Brčko Distrikta skinula fama oko grantova koji trenutno, barem u formalnom smislu, čine više od jedne trečine budžeta, jer bi se mnoga budžetska davanja klasifikovala na drugačiji način, a grantovi bi ostali postojati kao takvi uglavnom samo za udruženja. Šta bi to značilo, primjerice za poljoprivrednike još uvijek nije jasno, jer bi se otvorilo pitanje mogućnosti dodjele subvencija fizičkim licima.

Sve ovo ukazuje na moguća sistemska unapređenja, barem kada je knjigovodstvo u pitanju. No, zvalo se nešto grant ili subvencija u praktičnom smislu nema nikakve razlike, ukoliko krajnji efekat ovih izdvajanja iz budžeta i dalje ne daje bilo kakve razvojne rezultate.

 

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email