CIRKUS U REŽIJI VLADAJUĆIH STRANKA: Privremeno finansiranje pravilo a ne izuzetak u Distriktu

Vlast u Brčko Distriktu BiH nije sposobna, u skladu sa Statutom Distrikta, usvojiti godišnji budžet. Ovo bi u najkraćem bila nesporna činjenica i rezime višegodišnje nesposobnosti Vlade i Skupštine da na vrijeme pripreme i u proceduru upute najvažniji finansijski akt na kojem počivaju i temelje se sve aktivnosti vlasti i od kojeg direktno zavisi funkcionisanje svih institucija Distrikta.

   Može se čak govoriti i o tome da postoji sumnja da se ovako nešto radi namjerno kako bi se za potrebe dnevne politike uvijek ulazilo u privremeno finansiranje koje omogućava „zamagljeno“ trošenje sredstava.

Podsjetimo, u skladu sa Statutom Brčko Distrikta budžet za narednu godinu se usvaja najkasnije do 1.12. tekuće godine, i mogućnost njegovog neusvajanja u tom roku čak nije ni predviđena Statutom, nego se takva mogućnost i uvođenje privremenog finansiranja uvode tek Zakonom o budžetu. Kada se tome dodaju svojevremeno i pokušaji da se privremeno finansiranje protegne na cijelu godinu, pa se onda opet naknadnom pameti dođe do toga da tako nešto ne može funkcionisati, može se zaključiti da se od svega toga pravi svojevrstan cirkus u režiji vladajućih stranaka.

Privremeno finansiranje u Distriktu postalo je pravilo, a ne izuzetak, i to treba da brine sve one koji se bave zakonitošću rada institucija Brčko Distrikta BiH.

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email