Na narednoj sjednici Skupštine Distrikta potrebni afirmativni glasovi za izglasavanje odluke o imenovanju zamjenika šefa Policije

Šefovi zastupničkih klubova u Skupštini Brčko distrikta BiH dogovorili su se na pripremnom sastanku da se 25. redovna sjednica Skupštine održi u srijedu 14. februara 2018. godine.

Na dnevnom redu će se naći dva zakona u prvom čitanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. U drugom čitanju će se razmatrati Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici dok će  nacrti  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti i Zakona o socijalnoj zaštiti Brčko distrikta BiH u drugom čitanju razmatrati na narednoj sjednici.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2018. godinu, više odluka među kojima je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja i davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH. Na dnevnom redu je i Izvještaj o radu Direkcije za finansije u prošloj godini kao i Izvještaj o radu Nadzornog odbora JZU “Zdravstveni centar Brčko“.

 Na prijedlog Komisije za zaštitu ljudskih prava u dnevni red je uvršten Prijedlog deklaracije o osudi govora mržnje.

Pred zastupnicima će se naći i više informacija o sprovođenju okvirnih zakona u oblasti obrazovanja i Informacija o kapitalnim projektima koji duže vrijeme nisu realizovani. Dogovoreno je da se u dnevni red uvrsti i pitanje realizacije skupštinskih zaključaka i da se razmatra Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova skupštinskih komisija.

-Imamo i jednu tačku koja se tiče afirmativnog glasanja. Za davanje saglasnosti na Prijedlog odluke za imenovanje jednog od predloženih kandidata za zamjenika šefa Policije Brčko distrikta BiH neophodni su afirmativni glasovi i to će biti prvi test za vladajuću koaliciju s obzirom na političke okolnosti u kojima sada radimo (odlazak zastupnika Stjepanovića iz HDZ-a koji je dio vladajuće većine) - rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH.

 

Izvor: Skupština Brčko Distrikta BiH

Pin It