Nakon današnje 60. vanredne sjednice Vlade Brčko Distrikta gradonačelnik Siniša Milić je u izjavi za medije istakao da je obrazovanje jedna veoma važna oblast, naročito u multietničkim sredinama kakva je Brčko distrikt BiH, te da je na osnovu podataka Odbora za zapošljavanje u obrazovanju struktura zaposlenih odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi na dan 19. decembar iznosila ukupno zaposlenih 971, a od toga je 458 Bošnjaka, 124 Hrvata, 385 Srba i 4 iz reda ostalih.

Opširnije...

Fond zdravstva će na račun Javne zdravstvene ustanove Medicinski centar Brčko, do kraja godine doznačiti četiri miliona maraka. Od tog iznosa polovina je namjenski određena za izgradnju objekta, a druga druga dva miliona, za opšti razvoj zdravstva u Brčkom. Istovremeno JZU, treba na račun Fonda vratiti milioni dvjesto hiljada maraka, jer nisu realizovana, a bila su namjenjena izradi informatičkog sistema u zdravstu. Navedeno je suština odluke usvojene od strane Skupština Distrikta, a nakon rasprave koja je obilježila kompletan prijepodnevni rad ovdašnjeg parlamenta.

Opširnije...