Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Na dnevnom redu jučerašnjeg skupštinskog zasjedanja se našao prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o planiranju, projektovanju i razvoju. Predložene izmjene se odnose na izmjenu zakona u dijelu uslova za izbor direktora tako što bi iza riječi: „diplomirani inženjer arhitekture“ brisale riječi: „smjer prostorno planiranje“. Druga izmjena ovog zakona odnosi se na mogućnost produženja mandata v.d. direktora Zavoda do sticanja preduslova za raspisivanje javnog konkursa za izbor direktora, odnosno dok Skupština usvoji budžetska sredstva za rad i funkcionisanje Zavoda, što je preduslov za popunu radnih mjesta u Zavodu.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Na današnjoj skupštinskoj raspravi u vezi Izvještaja Kriznog štaba o sprečavanju epidemije korona virusa u Brčko distriktu BiH, pored početnih diskusija poslanika koji su isticali pohvale o radu Kriznog štaba, doduše pripadnika vladajuće većine, bilo je i drugih i drugačijih diskusija, koje su bile kritične i koje su se zasnivale na struci iz ove oblasti.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email