0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Kako prenosi Radio Brčko gradonačelnika Brčko Distrikta BiH, Siniša Milić je danas ponovio već više puta iznesen stav “da se mora hitno pristupiti aktivnostima na zatvaranju i sanaciji gradske deponije na Ilićki, a do uklanjanja deponije sa postojeće lokacije trebalo bi razmisliti da se sva domaćinstva u krugu od najmanje jednog kilometra oslobode plaćanja usluge odvoza smeća.”

Opširnije...
0
0
0
s2sdefault

Odjeljenje za obrazovanje Brčko Distrikta raspisalo je 21. avgusta prošle godine javni konkurs za prijem u radni odnos na poziciju stručni saradnik - bibliotekar na neodređeno vrijeme. Bibliotekar je bio potreban u tri škole - Prvoj osnovnoj, Četvrtoj osnovnoj i Devetoj osnovnoj školi u Brčkom. Ni na jednom konkursu nije primljen bibliotekar!

Na mjesto bibliotekara u Prvoj osnovnoj školi primljen je diplomirani teolog Siniša Đurić koji nije ispunjavao uslove konkursa.

Apelaciona komisija je utvrdila da Đurić nema završen odgovarajući fakultet. Đurić je zvanje diplomiranog teologa stekao 2014. godine a radno iskustvo na radnom mjestu vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke. Teološki fakultet pripada grupi humanističkih nauka. Đurić je dostavio uvjerenje iz kojega se vidi da je radno iskustvo stekao kao vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke. Iz dokumentacije je vidljivo da je Đurić taj posao radio prije nego je stekao zvanje diplomiranog teologa.

Iz prvog rješenja koje je donijela Apelaciona komisija vidi se i da je potvrdu o položenom stručnom ispitu Đuriću izdao Pravoslavni bogoslovski fakultet u Foči, a to svakako nije uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara.

    •    Na samom početku, pri samoj selekciji kandidata za pismeni test, Odbor za zapošljavanje eliminisao je sedamnaest kandidata prijavljenih na konkurs zbog toga što nemaju položen ispit za bibliotekara, a nisu eliminisali Sinišu Đuriću koji takođe nije imao položen stručni ispit - istakao je diplomirani komparativsta i bibliotekar Mašo Mehmedović koji je uložio žalbu na ovu odluku.

Opširnije...
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, tokom prve zvanične posjete Srbiji, zahvalio je Vladi Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću na podršci i odobrenim donatorskim sredstvima Distriktu Brčko od 1.000.000 KM za izgradnju obdaništa u naselju Ilićka.

Opširnije...
0
0
0
s2sdefault