Fond zdravstva će na račun Javne zdravstvene ustanove Medicinski centar Brčko, do kraja godine doznačiti četiri miliona maraka. Od tog iznosa polovina je namjenski određena za izgradnju objekta, a druga druga dva miliona, za opšti razvoj zdravstva u Brčkom. Istovremeno JZU, treba na račun Fonda vratiti milioni dvjesto hiljada maraka, jer nisu realizovana, a bila su namjenjena izradi informatičkog sistema u zdravstu. Navedeno je suština odluke usvojene od strane Skupština Distrikta, a nakon rasprave koja je obilježila kompletan prijepodnevni rad ovdašnjeg parlamenta.

Opširnije...

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju ( srijeda 12.12.) najveću pažnju poslanika, pa i javnosti, izazvao je prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o udruženjima građana i fondacijama, kojima se pokušava regulisati oblast dodjele grantova. Dirnulo se u osinje gnijezdo, u sferu dodjele stotina miliona KM raznim udruženjima i fondacijama, a preko njih stranačkoj klijenteli, pivilegiranim pojedincima, ali i predlagačima takvih amandmana.

   Intencija predlagača Zakona je formalno korektna. Pokušava se zakonom regulirati do sada normativno neregulisana oblast koja godišnje „pojede“ desetine milina KM. Temeljna intencija je utvrditi oblasti i djelatnosti od javnog interesa, odnosno od interesa za građane Disrtrikta koje bi se finansirale putem grantova iz budžeta Distrikta. Do sada je to bilo isključivo u interesu stranaka, određenih političkih lobija i poslanika koji su shodno svojoj volji distribuirali putem grantova ogromna sredstva.

   No, sama rasprava je pokazala da to neće ići nimalo lako, niti da su predložena rješenja u skladu sa javno iznesenim intencijama. Tim više što, kako reče jedan poslanik, 99% poslanika je protiv izmjena Zakona, ali će pred javnošću to podržati a onda sve učiniti da se on ne izglasa ili da se izglasa u nakaradnom obliku.

   Kada se prijedlog Zakona i diskusije malo pažljivije proanaliziraju, stvar se ipak svodi na borbu za monopol nad upravljanjem ovom profitabilnom oblašću. Pitanje je da li će vlada i pojedini odjeli od sada imati taj monopol nad dodjelom grantova ili će poslanici moći raditi šta hoće sa ogromnim grantovskim sredstvima, kao što su radili do sada?

   Na kraju, stvar se opet može svesti na izjavu jednog od poslanika. Izmjene ovoga Zakona su u stvari u funkciji daljnih koruptivnih radnji u oblasti dodjele grantova, ali eto, kao mogao bi i poslužiti u svrhu borbe protiv korupcije u toj oblasti. Kakav će ishod ove navodne dileme biti jasno je i građanima Brčko Distrikta BiH.

 

 

O.P.L.

Predstavnici manjeg bosanskohercegovačkog entiteta, pa i član Predsjedništa iz reda srpskog naroda, u svojim javnim istupima svjesno i tendenciozno falsificiraju čak i dejtonsku strukturu države Bosne i Hercegovine. Govoreći da Bosnu i Hercegovinu čine dva entiteta i tri naroda oni ne prave samo krupnu i namjernu grešku prema svim onima koji se osjećaju građanima Bosne i Hercegovine, a koji nisu opterećeni ni nacionalno, ni vjerski, ni entitetski pogotovo, jer oni su jednostavno građani!

Opširnije...

Brčanski Parlament, sinošnji dio rada okončao je prekidom sjednice kod rasprave o Izvještaju o finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja Distrikta. Kamen spoticanja bila je rasprava o obavezi da Fond iz viška prihoda za prošlu godinu, na račun brčanske Bolnice, doznači dva miliona maraka za izgradnju objekta s ciljem poboljšanja uslova za rad.

Opširnije...