Mirza Šaćiri, Prometej.ba: Profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Enver Ajanović je kazao kako tek politička nemoć manifestirana u djelovanju partija iz Sarajeva motivira ljude da kažu da je Bosna i Hercegovina država, dok ona to u stvarnosti zapravo nije. Slažete li se sa tom konstatacijom? Je li po Vašem stajalištu Bosna i Hercegovina država?

Opširnije...