Na sastanku Klubova zastupnika odlučeno je da će se naredna redovna Skupština Brčko distrikta BiH održati u srijedu 14-og februara. Utvrđen je i dnevni red od dvadeset tačaka koji između ostalog sadrži i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u drugom čitanju , nacrt izmjena i dopuna Zakona o javnim preduzećima i Zakon o visokom obrazovanju u Distriktu u prvom čitanju.

Opširnije...