Nakon "vapaja" JP Putevi oko dovršetka zaobilaznice koji je rezultirao dodatnim grantom od 4 miliona KM iz javne kase, žalopojki JP Komunalno oko kamiona za odvoz smeća, zbrinjavanja pasa lutalica, cijene električne energije, što im je donijelo pregršt novih grantova, skontali i u JP Luka da valja javno zaplakati ne bi li si pribavili dodatne grantove iz budžeta Brčko Distrikta.

Opširnije...

Djeca pojedinih osnovnih škola u Kantonu Sarajevo, čiji se roditelji nisu izjasnili za samo jedan od tri zvanična jezika koja će njihova djeca koristiti umjesto izraza“bosanski/hrvatski/srpski jezik” nisu dobila uvjerenje o postignutom uspjehu na polugodištu. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u narednom periodu će morati odlučiti kako postupiti sa roditeljima, koji ne žele da se opredijele o nazivu predmeta.

Opširnije...