Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Poštovani,

u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i pravilima novinarske struke, molimo Vas da objavit naš tekst, koji Vam dostavljamo u prilogu, kao reakciju na objavljeni članak  na Vašem portalu dana 11.09.2019 godine, pod nazivom :  Branka Đurić-Žilić, istaknuti kadar SDP-a, imenovana za zamjenika direktora u JP „Komunalno Brčko“ .

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Ako je do sada i bilo onih koji su vjerovali da jedinu ozbiljnu alternativu vladavini tripartitne nacionalističke koalacije SDA-HDZ-SNSD i njihovih satelita predstavlja SDP, onda ih, nakon imenovanje Branke Đurić Žilić, istaknutog kadra SDP-a, na mjesto zamjenika direktora JP „Komunalno“, javnog preduzeća koje je u političkom vlasništvu SDA i SBB-a, zasigurno više neće biti.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email