Brčko distrikt  već duže vrijeme ima evidentan problem zbrinjavanja pasa lutalica i ukopa uginulih životinja. Kapaciteti azila za pse, pod upravom Javnog poduzeća “Komunalno Brčko”, su prepunjeni tako da ovo preduzeće više nije u mogućnosti zbrinjavati napuštene životinje.

Opširnije...

Sa zakašnjenjem od 10 godina, Vi kao predsjednik bh. entiteta RS, predlažete (ne navodite kome) „ da se četiri opštine sa sjevera Kosova i Metohije reintegrišu u teritorijalni sastav Srbije (i) da se obezbijedi međunarodni standard srpskog naroda"...Takođe napominjete „da istorija nekada napravi neke svoje greške, ali da sve zavisi od ljudi", kako prenosi dnevni list „Oslobođenje" od 13. augusta 2018., na strani 3.

Opširnije...