Vlada Brčko distrikta BiH u ponedjeljak je na redovitoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim i drugim organizacijama za 2018. godinu u Pododjelu za potporu mjesnim zajednicama, nevladinim udrugama i udruženjima građana.

Opširnije...

Na inicijativu neformalnog Antidiskriminacionog foruma Brčko distrikta BiH na temu učešća marginalizovanih grupa u procesima odlučivanja i izradi zakonskih akata, prava nacionalnih manjina, te pitanja rodne ravnopravnosti održan je konsultativni sastanak u organizaciji Komisije za zaštitu ljudskih prava Skupštine Brčko distrikta BiH i Misije OSCE-a u BiH.

Opširnije...