U srijedu 10.maja, trebalo bi da bude nastavljena 13. redovna sjednica Vlade na kojoj bi, između ostalog, interesovanje javnosti trebalo biti usmjereno na Smjernice za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti kao i na Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum između Vlade Brčko distrikta i Nevladinih organizacija koje djeluju na području Brčko distrikta.

Opširnije...

Na Brčanskom forumu objavljene su usvojene smjernice Zakona o izmjenama Zakona o Vladi. Ove smjernice predviđaju izmjenu člana Zakona o Vladi koji je do sada predviđao da u slučaju potvrđene optužnice za krivično djelo za koje se može izreći kazna u trajanju najmanje šest mjeseci, gradonačelnik i članovi vlade podnose ostavku ili bivaju smijenjeni.

Opširnije...

Tokom prvomajskih praznika ispratili smo na onaj svijet dvojicu istaknutih Brčaka, dr. Smaila Kurtalića i dr. Smaila Ahmetovića. Ako se u Brčkom uopće može govoriti o brčanskoj eliti u pozitivnom smislu, o onima koji su se isticali svojim radom i svojim profesionalnim uspjesima, svojom etikom i moralnošću, svojim doprinosima javnom dobru onda svakako među brčansku elitu možemo ubrojiti ovu dvojicu rahmetlija.

Opširnije...