Omladinski centar „Vermont“ kao članica mreže „ACCOUNT“ počinje sa implementacijom projekta borbe protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru, koji ima za cilj monitoring i prikupljanje podataka od samih zaposlenih i menadžmenta u institucijama Brčko distrikta BiH, kako bi se razvila potencijalna rješenja i otkrili bitni segmenti u borbi protiv korupcije.

Opširnije...

   Nedavna polemika na sjednici Vlade Brčko distrikta u vezi  Programa utroška grantova za sanaciju objekata izbjeglim, raseljenim licima i povratnicima nije mogla proći nezapaženo. Polemika se odnosila na kriterije za odabir korisnika koji je utvrdila državna komisija još 2006.godine, a koji su trebali da osiguraju pravičnu i jednaku raspodjelu donacija za izbjegla, raseljena lica i povratnike u cijeloj državi, pa tako i u Distriktu.

Opširnije...

Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn uputio je pismo predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdiću u kojem je istakao razočarenje zbog nepotpisivanja Ugovora o Transportnoj zajednici, navodeći da je to obeshrabrujući pokazatelj opredijeljenosti BiH za evropsku perspektivu. Pismo prenosimo u cijelosti.

Opširnije...