Nakon današnje 60. vanredne sjednice Vlade Brčko Distrikta gradonačelnik Siniša Milić je u izjavi za medije istakao da je obrazovanje jedna veoma važna oblast, naročito u multietničkim sredinama kakva je Brčko distrikt BiH, te da je na osnovu podataka Odbora za zapošljavanje u obrazovanju struktura zaposlenih odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi na dan 19. decembar iznosila ukupno zaposlenih 971, a od toga je 458 Bošnjaka, 124 Hrvata, 385 Srba i 4 iz reda ostalih.

Opširnije...

Fond zdravstva će na račun Javne zdravstvene ustanove Medicinski centar Brčko, do kraja godine doznačiti četiri miliona maraka. Od tog iznosa polovina je namjenski određena za izgradnju objekta, a druga druga dva miliona, za opšti razvoj zdravstva u Brčkom. Istovremeno JZU, treba na račun Fonda vratiti milioni dvjesto hiljada maraka, jer nisu realizovana, a bila su namjenjena izradi informatičkog sistema u zdravstu. Navedeno je suština odluke usvojene od strane Skupština Distrikta, a nakon rasprave koja je obilježila kompletan prijepodnevni rad ovdašnjeg parlamenta.

Opširnije...

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju ( srijeda 12.12.) najveću pažnju poslanika, pa i javnosti, izazvao je prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o udruženjima građana i fondacijama, kojima se pokušava regulisati oblast dodjele grantova. Dirnulo se u osinje gnijezdo, u sferu dodjele stotina miliona KM raznim udruženjima i fondacijama, a preko njih stranačkoj klijenteli, pivilegiranim pojedincima, ali i predlagačima takvih amandmana.

   Intencija predlagača Zakona je formalno korektna. Pokušava se zakonom regulirati do sada normativno neregulisana oblast koja godišnje „pojede“ desetine milina KM. Temeljna intencija je utvrditi oblasti i djelatnosti od javnog interesa, odnosno od interesa za građane Disrtrikta koje bi se finansirale putem grantova iz budžeta Distrikta. Do sada je to bilo isključivo u interesu stranaka, određenih političkih lobija i poslanika koji su shodno svojoj volji distribuirali putem grantova ogromna sredstva.

   No, sama rasprava je pokazala da to neće ići nimalo lako, niti da su predložena rješenja u skladu sa javno iznesenim intencijama. Tim više što, kako reče jedan poslanik, 99% poslanika je protiv izmjena Zakona, ali će pred javnošću to podržati a onda sve učiniti da se on ne izglasa ili da se izglasa u nakaradnom obliku.

   Kada se prijedlog Zakona i diskusije malo pažljivije proanaliziraju, stvar se ipak svodi na borbu za monopol nad upravljanjem ovom profitabilnom oblašću. Pitanje je da li će vlada i pojedini odjeli od sada imati taj monopol nad dodjelom grantova ili će poslanici moći raditi šta hoće sa ogromnim grantovskim sredstvima, kao što su radili do sada?

   Na kraju, stvar se opet može svesti na izjavu jednog od poslanika. Izmjene ovoga Zakona su u stvari u funkciji daljnih koruptivnih radnji u oblasti dodjele grantova, ali eto, kao mogao bi i poslužiti u svrhu borbe protiv korupcije u toj oblasti. Kakav će ishod ove navodne dileme biti jasno je i građanima Brčko Distrikta BiH.

 

 

O.P.L.