Zakonodavstva većine država u Evropi poznaju postupak usvajanja zakona po hitnoj proceduri koja podrazumijeva da parlamenti donesu zakone u samo jednom čitanju, dakle bez mogućnosti ulaganja amandmana. Međutim, takav način donošenja zakona u pravnim državama predstavlja rijetkost i samo se koristi u vanrednim situacijama obzirom da u redovnim može predstavljati opasnost za usvajanje loših propisa koji mogu negativno uticati na uspostavljeni pravni sistem.

Opširnije...