Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Projekcije pokazuju da će nam u narednih 5-6 godina u sistem ući neto oko 80000 novih penzionera, a već je sad vidljivo da punjenje fondova nije dovoljno od doprinosa. Sve zavisi od rasta poreskih prihoda, jer trenutne "minuse" pokrivaju upravo porezi.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email