U srijedu 17. maja, nastavljena je i završena 13. sjednica Vlade Brčko distrikta. Prvo je nakon više od jednog sata razmatrana i usvojena Informacija o stanju u privredi i podsticajima privrednog razvoja Brčko distrikta koja je i izazvala najviše pažnje. Šef resornog odjela predstavljajući informaciju skrenuo je pažnju da stanje u ovoj oblasti nije zadovoljavajuće i da se čini kako 60 miliona konvertibilnih maraka, koliko je do sada dato za podsticaje brčanskim privrednicima, nije dalo nikakve značajne rezultate.

Opširnije...

Na posljednjem zasjedanju Skupštine Brčko Distrikta BiH predsjednik Skupštine kritički je otvorio jedno vrlo važno pitanje, pitanje statusa, funkcionisanja i odgovornosti Pravobranilaštva Brčko Distrikta BiH. Pravobranilaštvo je temeljna institucija kontrole da li se imovina Distrikta koristi u skladu sa zakonom, kao i da sve radnje koje poduzimaju predstavnici Distrikta budu u skladu sa zakonom.

Opširnije...

U nastavku 11. sjednice Skupštine Brčko Distrikta BiH ponovo je dominirala samo jedna točka dnevnog reda, Izvještaj o radu JP Komunalno, koja je u stvari bila pokušaj javnog suđenja bivšem direktoru ovoga preduzeća i sadašnjem predsjedniku i poslaniku lokalne parlamentarne stranke BDP. Mada je na ovome skupštinskom zasjedanju bilo mnogo interesantnih tačaka na dnevnom redu, od Izvještaja o utrošku budžeta za 2016. godinu, Izvještaja o radu Vlade, Programa rada Vlade, Izvještaja Pravobranilaštva i mnogih drugih, koje su formalno mnogo značajnije od pomenutog Izvještaja JP Komunalno, ipak je samo ta točka bila predmet interesovanja kako poslanika tako i javnosti. Naravno, za to postoje razlozi o kojima se malo govori.

Opširnije...

U nastavku 13. sjednice Vlade Brčko distrikta od značajnijih tačaka dnevnog reda razmatrane su Smjernice za izradu Zakona o izvršenju budžeta za 2017.-u, Prijedlog odluke o odobravanju Projekta o uspostavljanju poslovanja na jednom mjestu, Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Vlade Brčko distrikta i Nevladinih organizacija Brčko distrikta, te Informacija o stanju u zdravstvu Brčko distrikta.

Opširnije...

U srijedu 10.maja, trebalo bi da bude nastavljena 13. redovna sjednica Vlade na kojoj bi, između ostalog, interesovanje javnosti trebalo biti usmjereno na Smjernice za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti kao i na Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum između Vlade Brčko distrikta i Nevladinih organizacija koje djeluju na području Brčko distrikta.

Opširnije...