Da Budžet Brčko distrikta već dugi niz godina nije razvojni već je samo kopija onog besperspektivnog iz prethodne godine, uvećan za političke želje „većine“, već je svima postalo jasno. Ali da nema kraja stalnom uvećavanju grantova koji postaju dominirajući element u strukturi Budžeta Distrikta

Opširnije...

Ono što se na političkoj sceni već dugi niz godina u Brčkom očekivalo kada su u pitanju stranačka partnerstva srpskih političkih stranaka čini se konačno dolazi na svoje. (Ne)logično političko partnerstvo SNSD-a i SDS-a u Brčkom u odnosu na državne i institucije u RS-u u kojima su ove dvije stranke glavni protivnici očigledno postaje jalovo u Distriktu zbog raličitih interesa koji imaju vodeći ljudi u ovim strankama.

Opširnije...