Mirza Šaćiri, Prometej.ba: Profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Enver Ajanović je kazao kako tek politička nemoć manifestirana u djelovanju partija iz Sarajeva motivira ljude da kažu da je Bosna i Hercegovina država, dok ona to u stvarnosti zapravo nije. Slažete li se sa tom konstatacijom? Je li po Vašem stajalištu Bosna i Hercegovina država?

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Pošto je najviše prozivki i optužbi upućeno je na ime šefa vladinog Pododjela za boračko-invalidsku zaštitu, Senada Bešića, koji je i predsjednik komisije koja odlučuje po zahtjevima članova udruženja nastalih iz Armije Republike BiH na konferenciji za štampu Salima Bašića i Inicijativnog odbora "Za pravdu i istinu", prenosimo njegovu reakciju datu brčanskim medijima.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email