Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Iako se tokom jučerašnje sjednice Vlade na kojoj je započela rasprava o predloženim izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima činilo da uvođenje parkiranja bez karte kao prekršajnog djela nema svoje pravno utemeljenje, a na što je ukazivala presuda Apelacionog suda, Vlada Brčko Distrikta BiH je danas pomenuti nacrt zakona ipak odobrila.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email