Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine je na posljednjoj sjednici donijela zaključak u čijoj se prvoj tački daje zaduženje skupštinskoj Zakonodavnoj komisiji, da u cilju striktne podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, pripremi plan izmjene regulative kojim bi se ukinula Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH i formiralo odjeljenje Vlade koje bi preuzelo nadležnosti Pravosudne komisije.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Na sjednici Skupštine Brčko distrikta koja je održana u proteklu srijedu, između ostalog, usvojen je i zaključak kojim se nalaže Zakonodavnoj komisiji Skupštine da u skorije vrijeme pripremi potrebnu regulativu za ukidanje Pravosudne komisije i formiranje posebnog odjela Vlade koji bi preuzeo kompetencije ove institucije. O ovome se razgovara već nekoliko godina ali je interesantno pogledati šta bi to značilo i na koji način bi se to ostvarilo.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Razmatranje izvještaja pravosudnih organa na posljednjem Skupštinskom zasjedanju, kao i zaključak usvojen tim povodom, kako zbog svojih političkih intencija tako i zbog mogućih pravnih i političkih konzekvenci zaslužuje posebnu pažnju i poseban komentar. Pokazalo se, možda po prvi put, da je grupacija na vlasti jedinstvena i da ima jasne političke ciljeve svog nastupanja. A ovi ciljevi po svojim mogućim političko-pravnim konzekvencama ne treba zanemarivati.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

U srijedu 24.05. započela je 12. redovna sjednica Skupštine Brčko Distrikta BiH na čijem dnevnom redu su se našli izvještaji o radu pravosudnih institucija-Kancelarije za pravnu pomoć, Tužilaštva, Pravosudne komisije, Apelacionog suda, Osnovnog suda, nekoliko revizorskih izvještaja i Prijedlog mjera za otklanjanje problema u funkcionisanju JP Komunalno.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email