Vlada Brčko Distrikta BiH danas je razmatrala zahtjev upućen od strane menadžmenta JP Komunalno Brčko kojim se traži subvencija ovom preduzeću u iznosu od oko 3,8 mil. konvertibilnih maraka, na ime razlike u nabavnoj i prodajnoj cijeni električne energije.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Vlast u Brčko Distriktu BiH nije sposobna, u skladu sa Statutom Distrikta, usvojiti godišnji budžet. Ovo bi u najkraćem bila nesporna činjenica i rezime višegodišnje nesposobnosti Vlade i Skupštine da na vrijeme pripreme i u proceduru upute najvažniji finansijski akt na kojem počivaju i temelje se sve aktivnosti vlasti i od kojeg direktno zavisi funkcionisanje svih institucija Distrikta.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Oštra reakcija ruskog predsjednika uslijedila je nakon najava Amerikanaca da planiraju izgradnju vojne baze u Brčko Distriktu, čime bi praktično pocijepali RS na dva djela. Munjeviti kontraudar zvanične Moskve na pokušaj američkog preuzimanja Srpske podrazumijeva hitnu izgradnju tri ruske baze u Mahovljanima nedaleko od Banjaluke, na Sokolcu i u Trebinju.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Komisija za ravnopravnost spolova Skupštine Brčko Distrikta BiH  održala je danas treću redovnu sjednicu kojoj su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija.
Članovi Komisije i predstavnici udruženja analizirali su položaj žena u Brčko Distriktu BiH i konstatovali da je u nekoliko posljednjih godina u određenoj mjeri načinjen napredak ali da je pred svim institucijama i udruženjima još niz pitanja koje treba rješavati kako bi se prvenstveno obezbijedio veći stepen zaštite žena od nasilja u porodici.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email