Print Friendly, PDF & Email

Prof. dr. Kemal Dizdarević je cijenjeni neurohirurg koji radi na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a o tome kako se on odlučio da uđe u politiku je rekao: "Ja sam prepoznao ovaj projekt kao moderan projekt koji bi trebalo da pruži otpor ovim kvazi elitama. Vjerujem da će se stvari promijeniti i da ne mogu biti idealne, ali mogu biti konstruktivne".

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Na sljedećem skupštinskom zasjedanju, koje će se održati u srijedu 27. septembra, jedna od interesantnijih tački svako će biti RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI ZAKLJUČAKA S OKRUGLOG STOLA O BORBI PROTIV KORUPCIJE. Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije gospodin Adem Ribić.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email