Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH svojom presudom od 29.9. ove godine, ocjenjujući zakonitost pojedinih odredbi Odluke o načinu organizovanja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta u Brčko Distriktu BiH i Cjenovnika usluga parkiranja koje je donio Upravni odbor JP Putevi Brčko, ustvrdio je da iste nisu u skladu sa Statutom i zakonima Brčko Distrikta BiH.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email