Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Da Budžet Brčko distrikta već dugi niz godina nije razvojni već je samo kopija onog besperspektivnog iz prethodne godine, uvećan za političke želje „većine“, već je svima postalo jasno. Ali da nema kraja stalnom uvećavanju grantova koji postaju dominirajući element u strukturi Budžeta Distrikta

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email