Kako je već ranije napisano na našem portalu, mnoge stvari zaobilaze Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, ali teretna vozila i dalje tutnjaju kroz središte grada usporavajući cjelokupan gradski saobraćaj. Projekat zaobilaznica koji je trebao dovesti do toga da teretnjaci zaobilaze grad i dalje je u fazi: „bit će uskoro“.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Nakon godišnjih odmora Gradonačelnik Brčko Distrikta BiH Siniša Milić  kao da zauzima odlučniji reformski kurs. Akcenat u radu Vlade Distrikta stavlja na reformu postojeće političke prakse zahtijevajući usvajanje Zakona o radu, reorganizaciju Odjeljenja za izbjegla i raseljena lica, usvajanje Zakona o industrijskim zonama, izmjenu Zakona o platama, realizaciju infra-strukturnih projekata…Pri tome posebno insistira na promjeni postojeće prakse izrade i usvajanja budžeta Distrikta. To svakako neće biti lagan zadatak.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Omladinski centar „Vermont“ kao članica mreže „ACCOUNT“ počinje sa implementacijom projekta borbe protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru, koji ima za cilj monitoring i prikupljanje podataka od samih zaposlenih i menadžmenta u institucijama Brčko distrikta BiH, kako bi se razvila potencijalna rješenja i otkrili bitni segmenti u borbi protiv korupcije.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email