Djeca pojedinih osnovnih škola u Kantonu Sarajevo, čiji se roditelji nisu izjasnili za samo jedan od tri zvanična jezika koja će njihova djeca koristiti umjesto izraza“bosanski/hrvatski/srpski jezik” nisu dobila uvjerenje o postignutom uspjehu na polugodištu. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u narednom periodu će morati odlučiti kako postupiti sa roditeljima, koji ne žele da se opredijele o nazivu predmeta.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email