U srijedu 24.5.2017. godine planirano je održavanje sjednica brčanske Vlade i Skupštine na kojima bi trebalo da bude usvojeno niz značajnih dokumenata. Vlada Brčko distrikta bi konačno trebalo da usvoji Odluku o davanju saglasnosti na zaduženje Distrikta za projekat Luke Brčko dok bi brčanska Skupština trebalo da donese niz značajnih zakona među kojima posebno treba istaknuti Zakon o mladima koji se u različitim varijantama nalazi u skupštinskim procedurama više od deset godina.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Izgleda da se ustalila praksa da završetak školske godine za profesore u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta postane traumatičan iz više razloga. Smanjenje broja učenika na području Distrikta odražava se na preraspodjelu časova, broj odjeljenja u školama , raspoređivanje,,viška“ kadrova ,zapošljavanje novih ljudi i sve je to razumljivo, ali se postavlja ključno pitanje: Gdje je tu dugoročna strategija da se na najbezbolniji i najbolji način riješe problemi u obrazovanju?
U isto vrijeme prošle godine pokušalo se lomiti preko koljena , racionalizacija novoimenovanih direktora koja je trebala poslužiti kao dokaz njihove sposobnosti, pa su se naprečac ukidala neka odjeljenja, nasilu se od dvije smjene pravila jedna, pokušalo se sa smanjivanjem broja uposlenih profesora maternjih jezika i slično. Sve je stvorilo pometnju, našla su se neka polurješenja (na štetu i profesora i učenika), a sada se pokušava reprizirati isti scenario. Da se ne bi ponovo komplicirala situacija, treba napomenuti da je , što se maternjih jezika tiče, u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br.41, god. XVII, od 4. 11. 2016.navedeno da ,,nastava Srpskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Bosanskog jezika i književnosti, Pravoslavne vjeronauke, Katoličke vjeronauke, Islamske vjeronauke i Etike, ako se izvodi u grupama, u koloni broj učenika, minimalno, nema ograničenja“.
Ne treba bježati od promjena koje će unaprijediti nastavu i donijeti racionalna rješenja, ali to ne treba raditi samo da bi se zadovoljila forma bez jasno postavljenih ciljeva. Posao prosvjetnih radnika je ionako težak i stresan, ostavljeni su na marginama društvenih promjena i sve važnije odluke o njihovom statusu i položaju u društvu, vrednovanju njihovog rada, donose se bez njihovog učešća u svemu tome. Zato svako glasno šuškanje o "nasilnim"promjenama unosi nemir u ,ionako, "nemirnim" i neizvjesnim vremenima u kojim živimo.

M.P.L.

Print Friendly, PDF & Email

Na sljedećem zasjedanju Skupštine Brčko Distrikta BiH, koja će se održati 24.maja, naći će se na dnevnom redu i Informacija o prijedlogu mjera za otklanjanje problema u funkcionisanju zdravstvene zaštite u Distriktu. Na ranijim zasjedanjima Skupštine je ukazivano na "katastrofično" stanje u brčanskom zdravstvu tako da se ovaj prijedlog mjere očekuje sa posebnom pažnjom, kako kod građanstva, tako i kod poslanika.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email