Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

U demokratskim društvima se vlast formira na programskim principima pa i takva vlast ponekad zapadne u krizu funkcionisanja koja se rješava na jedan od dva načina; dolazi do rekonstrukcije vlasti tako što se politički subjekti usaglase o bitnim pitanjima za funkcionisanje vlasti ili se ide na nove izbore.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Umjesto u svečarskoj atmosferi kada se sa ponosom govori o uspjesima i dostignućima na svim poljima društvenog života, građani Brčko distrikta dočekuju Dan distrikta u stanju nesigurnosti i potpune besperspektivnosti jer u Brčko distriktu skoro ništa ne funkcioniše kako treba osim redovne podjele plaća za nerad.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email