0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Presudom Osnovnog suda Brčko distrikta BiH od 04.12.2017. godine, optuženi Ismet Dedeić je oslobođen od optužbe da je radnjama bliže opisanim u izreci presude  počinio krivično djelo protivzakonito posredovanje iz člana 376. stav 2. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH i produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana  377. stav 1., a u vezi sa članom 55. istog Zakona, a optužena Gabrijela Ljoljić Đurđević je oslobođena od optužbe da je radnjama opisanim u izreci presude počinila krivično djelo zloupotreba položaja  ili ovlaštenja iz člana  377. stav 1. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Opširnije...
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault