Vlada Brčko Distrikta usvojila strategiju borbe protiv korupcije

Vlada Brčko distrikta je na danas održanom nastavku 30. redovne sjednice usvojila Nacrt strategije za borbu protiv korupcije 2018 – 2019. godine i Akcionog plan za implemetaciju strategije.

Ovi dokumenti predstavljaju osnovne strateške dokumente za borbu protiv korupcije i obavezivat će odjeljenja Vlade, institucije kao i druge pravne subjekte čiji  je osnivač Brčko Distrikta. Akcioni plan strategije sadrži veliki broj mjera i aktivnosti koji će provoditi svi navedeni subjekti a u cilju prevencije i sprečavanja korupcije u  Brčko distriktu izjavila Merima Mujkić predsjednica radne grupe koja je radila na  izradi ovog dokumenta.

Brčko Distrikt BiH jedini u BiH kasni sa usvajanje ovih dokumenta jer su strategije  na državnom i entitetskom nivou već usvojene.

Prije današnje redovne, Vlada je održala i vanrednu sjednicu na kojoj je data saglasnost Brčko Distrikta BiH na sveobuhvatne odgovore iz upitnika Europske  komisije koje su pripremali svi nivoi vlasti u BiH.

 

Agencije

Pin It